nieuws

Pensioenfonds Equens gaat in zee met Centraal Beheer APF

Pensioen 1147

Stichting Pensioenfonds Equens wil haar pensioenverplichtingen en vermogen per 2020 overdragen aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF).

Pensioenfonds Equens gaat in zee met Centraal Beheer APF

Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 2.900 deelnemers, een vermogen van rond de € 700 miljoen en een pensioenregeling met een premievolume van ongeveer € 8,5 miljoen.

Betaaldienstverleners

Stichting Pensioenfonds Equens voert de pensioenregelingen uit van betaaldienstverleners equensWorldline en Paysquare in Nederland. Reden voor de overdracht is dat het fonds al enige tijd onder druk staat als gevolg van toenemende regelgeving, oplopende kosten en het aantal actieve deelnemers.

Belangen deelnemers

“Centraal Beheer APF bleek een geschikt en bovenal toekomstbestendig fonds met een bestuur dat er alles aan doet om de belangen van onze deelnemers te waarborgen”, aldus voorzitter Margreet Verhoef van Pensioenfonds Equens.

Goedkeuring

De overgang van Stichting Pensioenfonds Equens naar het Centraal Beheer APF is nog onder voorbehoud van advies van het verantwoordingsorgaan en beoordeling door De Nederlandsche Bank.

Reageer op dit artikel