nieuws

Koolmees onderzoekt gevolgen automatische waardeoverdracht pensioenen

Pensioen 1582

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat onderzoeken wat de gevolgen voor werknemers en werkgevers zijn als het recht op automatische waardeoverdracht van pensioenen wordt uitgebreid. Dat schrijft hij in zijn antwoord op Kamervragen van VVD’er Roald van der Linde.

Koolmees onderzoekt gevolgen automatische waardeoverdracht pensioenen

Ook de Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars kregen per brief te horen dat Koolmees in beginsel positief staat tegenover een automatische waardeoverdracht, maar dat nader onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is.

Nieuwe pensioenuitvoerder

De drie organisaties riepen de minister in april al op de Pensioenwet aan te passen, omdat voor naar schatting 400.000 kleine pensioenen geldt dat die bij verzekeraars niet kunnen worden samengevoegd. Daarvan is bijvoorbeeld sprake wanneer een werkgever besluit de pensioenregeling onder te brengen bij een ander pensioenuitvoerder zonder dat geregeld is dat de opgebouwde waarde meegaat naar de nieuwe uitvoerder.

Garanties

De minister is van mening dat de belangen van de werknemers in het oog moeten worden gehouden. “Zij hebben er samen met hun werkgever voor gekozen de opgebouwde pensioenen niet collectief over te dragen maar juist achter te laten. Een begrijpelijke reden voor die keuze kunnen bijvoorbeeld garanties zijn. Dit roept de vraag op of het mogelijk en wenselijk is om die kennelijke keuze van werknemers en werkgever te passeren. “

Geen risico

Volgens de minister speelt hierbij mee dat premies zijn betaald en er in beginsel geen risico op afkoop bestaat. “Voorts kan de werkgever te maken krijgen met bijbetaling en, zo ja, wat betekent dat dan? Natuurlijk heb ik bij deze afweging ook oog voor een zo efficiënt mogelijk proces van opschoning van de vele kleine pensioenen in de administraties.”

Tot € 484

Pensioenuitvoerders mogen sinds dit jaar kleine pensioenen (minder dan € 484) automatisch overdragen. Wel is daaraan de voorwaarde gekoppeld dat sprake moet zijn van een baanwissel. Pensioenuitvoerders die automatisch overdragen zonder dat sprake is van een nieuwe werkgever handelen in strijd met de wet. Reden voor de automatische overdracht is om ervoor te zorgen dat kleine pensioenen hun bestemming houden. Bij afkoop bestaat de kans dat werknemers uiteindelijk onvoldoende pensioen opbouwen.

Reageer op dit artikel