nieuws

Kamervragen over eindleeftijd ANW-hiaatverzekeringen

Pensioen 2261

Tweede Kamerleden Evert Jan Slootweg (CDA) en Henk Nijboer (PvdA) vragen de ministers Koolmees (Sociale Zaken) en Hoekstra (Financiën) om opheldering over de eindleeftijd bij ANW-hiaatverzekeringen. Ze willen dat de bewindslieden uitvoerders verplichten toezeggingen na te komen als de uitkering gekoppeld is aan de ingangsdatum van de AOW-leeftijd.

Kamervragen over eindleeftijd ANW-hiaatverzekeringen

Aanleiding is de uitzending van tv-programma Radar deze week. Daarin werd de casus besproken van een ABN Amro-klant met een ANW-hiaatverzekering. De bank kondigde aan haar uitkering te stoppen als ze de leeftijd van 66 jaar en vier maanden bereikt. In de polisvoorwaarden staat echter dat de uitkering stopt als de partner recht krijgt op AOW-pensioen of de leeftijd van 67 jaar bereikt. 66 jaar en 4 maanden was de oorspronkelijke pensioenleeftijd toen haar man de polis afsloot. Inmiddels heeft de overheid die verhoogd naar 66 jaar en 8 maanden. ABN Amro wil die extra maanden aanvankelijk niet uitkeren, maar deed dat uiteindelijk toch.

Verplicht inlichten

Slootweg en Nijboer bevragen de ministers niet alleen over deze casus, maar willen van Koolmees en Hoekstra ook weten bij hoeveel ANW-hiaatverzekeringen de eindleeftijd is gekoppeld aan de ingangsdatum van de AOW. Ze vinden dat als de eindleeftijd eerder ligt, de uitvoerder verplicht moet worden klanten daarover in te lichten.

“Deelt u ook de mening dat wanneer de deelnemer en de partner niet zijn geïnformeerd dat de ANW-hiaatverzekering eerder stopt dan de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld omdat deze is gestegen, de uitkering gewoon door zou moeten lopen tot de AOW-ingangsdatum?”, schrijven ze aan de ministers.

AFM-onderzoek

De Kamerleden willen weten hoe Koolmees en Hoekstra uitvoerders kunnen verplichten hun toezeggingen na te komen als in de polisvoorwaarden een koppeling is gemaakt met de AOW-leeftijd. Ze vrezen dat mensen door slechte naleving van de voorwaarden enkele maanden tot zelfs jaren aan inkomen mislopen. Slootweg en Nijboer suggereren dat de AFM een onderzoek zou moeten uitvoeren naar de handelwijze van verzekeraars rondom dit product.

Reageer op dit artikel