nieuws

Fiscale verschillen tussen tweede en derde pijler verdwijnen

Pensioen 6617 PA

De fiscale facilitering om individueel te sparen voor pensioen (derde pijler) wordt gelijkgetrokken met mensen die pensioen opbouwen via hun werkgever (tweede pijler). Dat kondigt het kabinet aan in de Miljoenennota.

Fiscale verschillen tussen tweede en derde pijler verdwijnen

De fiscale gelijktrekking maakt deel uit van het pensioenakkoord dat kabinet en sociale partners voor de zomer sloten. De maatregel moet zelfstandigen meer mogelijkheden geven pensioen op te bouwen. Dat kost structureel 100 miljoen euro per jaar.

In de Rijksbegroting zijn ook andere aangekondigde maatregelen uit het pensioenakkoord opgenomen. Zo stijgt de AOW-leeftijd minder snel. Komende twee jaar blijft die bevroren op 66 jaar en vier maanden. Pas in 2024 bereikt de AOW-leeftijd de 67 jaar. Oorspronkelijk zou dat in 2021 het geval zijn. De kosten hiervan bedragen komende jaren bij elkaar opgeteld ongeveer vijf miljard euro.

Opname deel pensioen

De Miljoenennota maakt bovendien melding van de mogelijkheid om in een nieuw pensioenstelsel een gedeelte van de pensioenuitkering als bedrag ineens op te nemen. Eerder kondigde het kabinet aan dat het om maximaal 10% van de waarde van het pensioen zou gaan. De regering verwacht dat dat 20 miljoen euro per jaar oplevert.

Reageer op dit artikel