nieuws

Beheerkosten pensioenfonds per deelnemer dalen

Pensioen 795

De pensioenbeheerkosten per deelnemer namen in 2018 met ruim 3% af. Dat komt vooral door het gestegen aantal deelnemers. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Werk in uitvoering bij pensioenfondsen’ van actuarieel adviesbureau LCP.

Beheerkosten pensioenfonds per deelnemer dalen

De totale pensioenbeheerskosten bleven in 2018 stabiel ten opzichte van het jaar ervoor. De gemiddelde kosten per deelnemer zakten wel: van 109 euro in 2017 naar 106 euro in 2018. Op het totaal levert dat fondsen een besparing van 3 miljoen euro op.

Bonussen

De totale vermogensbeheerkosten namen ook af, met 115 miljoen euro. Deze post is met 7,5 miljard euro (0,56% van het vermogen) nog steeds verreweg de grootste kostenpost van pensioenfondsen. De kosten zijn ook hoog ten opzichte van de vermogensbeheerkosten in beschikbare premieregelingen bij PPI’s en verzekeraars, aldus LCP.

“Een groot deel van het verschil wordt volgens ons veroorzaakt door prestatievergoedingen, waarmee bijna  2 miljard euro ofwel 0,15% van het vermogen gemoeid is”, aldus Jeroen Koopmans, partner van LCP Nederland. “Wij vragen ons af of het maatschappelijk te verantwoorden is dat zo’n hoge vergoeding naar een relatief beperkt aantal vermogensbeheerders gaat, terwijl pensioenkortingen dreigen voor miljoenen deelnemers.”

Niet volgens de richtlijnen

Uit het rapport blijkt bovendien dat ongeveer twee derde van de pensioenfondsen niet volledig volgens de richtlijnen rapporteert. Volgens Koopmans is er nauwelijks vooruitgang in de mate waarin de uitvoeringskosten inhoudelijk worden verantwoord in het bestuursverslag.

Reageer op dit artikel