nieuws

Jongeren hebben liever individueel dan collectief pensioen

Pensioen 2263

Als je een nieuwe baan krijgt en je mag kiezen uit een individuele, collectieve of hybride pensioenregeling. Wat zou je doen? Maastrichtse wetenschappers betrokken bij pensioendenktank Netspar deden onder meer onderzoek naar die vraag en constateerde dat hoe ouder de deelnemer is, hoe groter de kans is dat hij voor een volledig collectieve regeling zal kiezen.

Jongeren hebben liever individueel dan collectief pensioen

Ouderen kiezen dus in meerderheid voor collectief, jongeren kiezen in meerderheid voor een individuele regeling. Zijn jongeren daardoor minder solidair dan ouderen? Volgens Netspar is dat niet zo. Voor zowel jongeren als ouderen geldt dat de intergenerationele solidariteit kleiner is dan de solidariteit met leeftijdsgenoten. Beide groepen zijn bereid meer geld te delen met hun eigen generatie dan met andere leeftijdscategorieën.

Spelvorm

De deelnemers aan het onderzoek werden onderworpen aan een solidariteitsspel. Ze moesten besluiten hoeveel geld ze aan een andere deelnemer zouden geven in het geval de andere deelnemer geen geld zou krijgen en zijzelf wel. Deelnemers waren gemiddeld bereid 40 procent van hun geld af te staan.

Pessimistisch

De testpersonen waren over het algemeen pessimistisch over de solidariteit van anderen. Zowel jongeren als ouderen verwachtten minder te zullen ontvangen dan ze zelf bereid zijn te geven. Wie zelf bereid is veel te geven, verwacht over het algemeen ook meer te ontvangen. Het volledige Netspar-onderzoek naar solidariteit in het pensioenstelsel is hier te lezen.

Reageer op dit artikel