nieuws

Hoogopgeleiden gaan eerder met pensioen en leven langer door

Pensioen 1075

De kloof in levensverwachting tussen hoog- en laagopgeleiden groeit. Uit cijfers van het CBS blijkt dat hoogopgeleide mannen ruim 5 jaar langer leven dan laagopgeleide mannen. Bij vrouwen is het verschil 4 jaar. De cijfers zijn de levensverwachting op 65-jarige leeftijd, gemeten over 2015 tot en met 2018. In de periode 2011 tot en met 2014 was het verschil nog 4 jaar voor mannen en 3 jaar voor vrouwen.

Hoogopgeleiden gaan eerder met pensioen en leven langer door

De toegenomen verschillen in levensverwachting worden veroorzaakt doordat hoogopgeleiden langer leven. De levensverwachting van laagopgeleiden is gelijkgebleven. Omdat de AOW-gerechtigde leeftijd in Nederland vastgeklonken is aan de levensverwachting, gaan lageropgeleiden later met pensioen maar leven ze zelf niet langer. Opvallend is dat volgens het CBS hoogopgeleide Nederlanders gemiddeld acht maanden eerder stoppen met werken dan hun laagopgeleide collega’s.

Goede gezondheid

Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat het aantal levensjaren met een als goed ervaren gezondheid samenhangt met het opleidingsniveau. Hoogopgeleide mannen van 65 hadden nog gemiddeld 16 jaar te gaan in goede gezondheid, vrouwen 17. Mannen met een lager opleidingsniveau hebben beduidend minder gezonde jaren: 10, vrouwen 11. Die verschillen zijn overigens gelijkgebleven in de twee onderzochte perioden.

Vergelijking met VS

Vorig jaar constateerde pensioendenktank Netspar dat de 20 procent hoogste inkomens zo’n 9 jaar ouder worden dan de 20 procent laagste inkomens. Volgens Netspar benaderen de sociaaleconomische verschillen in levensverwachting inmiddels het niveau van de Verenigde Staten. Een opmerkelijke conclusie, omdat in Nederland de toegang tot medische zorg veel minder afhankelijk is van inkomen dan in de VS.

Reageer op dit artikel