nieuws

‘Extreem lage rekenrente pensioenfondsen onwettig’

Pensioen 22984

Stichting PensioenBehoud, seniorenvereniging KBO-Brabant en Vereniging van Gepensioneerden Pensioenfonds PGB (VVG-PGB) beginnen een bodemprocedure tegen de Nederlandse staat. Zij willen dat een einde wordt gemaakt aan de “extreem lage rekenrente waarmee pensioenfondsen rekenen”. Die is in hun ogen onwettig en in strijd met een Europese richtlijn.

‘Extreem lage rekenrente pensioenfondsen onwettig’

Het steekt de organisaties dat pensioenkorting dreigt voor acht miljoen mensen, terwijl “pensioenfondsen mooie rendementen boeken. Die directe korting komt bovenop de sluipende geldontwaarding van pensioenen die al sinds 2008 gaande is doordat pensioenen niet geïndexeerd mogen worden terwijl de kosten voor levensonderhoud wel stijgen.”

Pessimistisch beeld

De drie organisaties vinden dat onterecht een pessimistisch beeld wordt geschetst van de Nederlandse pensioenfondsen. “Niet hun werkelijk behaalde rendement telt, maar het van de rente afgeleide normrendement, zo is vastgelegd in onze pensioenwetgeving. Pensioenfondsen moeten doen alsof ze niet gemiddeld meer dan 5% rendement over de lange termijn behalen doordat ze beleggen in aandelen, onroerend goed en leningen aan bedrijven en overheden, maar slechts laag renderende leningen aan overheden verstrekken.”

Europese rekenrente

De Nederlandse pensioenwetgeving is volgens de drie organisatie onlogisch en onevenwichtig. “In tegenstelling tot onze pensioenfondsen die onder nationaal toezicht staan en hun verplichtingen moeten berekenen met de extreem lage rekenrente van DNB, mogen verzekeraars in ons land hun verplichtingen wel berekenen met de veel hogere Europese rekenrente van Eiopa. Hierdoor behalen verzekeraars een fors concurrentievoordeel bij het aanbieden van pensioenvoorzieningen.”

IORP II-richtlijn

De organisaties stellen dat de keuze van de Nederlandse regering “om van pensioenfondsen te eisen dat zij met de extreem lage rekenrente hun verplichtingen berekenen voor de komende zestig jaar” onwettig is. “Nederlandse pensioenfondsen moeten voldoen aan Europese regels voor bestuur, governance, communicatie en beleggingsbeleid, vastgelegd in de IORP II-richtlijn. De Nederlandse pensioenwetgeving is in strijd met deze Europese richtlijn.”

Reageer op dit artikel