nieuws

Bedrijfstakpensioenfonds Zoetwaren haalt bakzeil in pannenkoekendiscussie

Pensioen 3532

Er is een einde gekomen aan een geschil tussen een pannenkoekenproducent en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwaren. Nu de kantonrechter in Rotterdam heeft bepaald dat een pannenkoek geen koek is, hoeft de leverancier zijn pensioenregeling niet onder te brengen bij het fonds in Zoetermeer.

Bedrijfstakpensioenfonds Zoetwaren haalt bakzeil in pannenkoekendiscussie

Het bedrijfstakfonds meent dat producenten van poffertjes en pannenkoeken hun medewerkers verplicht moeten laten deelnemen aan de regeling van het pensioenfonds Zoetwaren, omdat dat de regeling collectief uitvoert voor personeel in de zoetwarendindustrie. In het zogeheten Verplichtstellingsbesluit is onder meer vastgelegd dat verplichte deelname van toepassing is voor bedrijven die koek produceren.

Pensioenverzekeraar

De leverancier had echter zijn pensioenregeling ondergebracht bij pensioenverzekeraar Aegon, omdat deze van mening is dat de collectieve regeling op zijn bedrijf niet van toepassing is. Als argument voerde de fabrikant aan dat pannenkoeken en poffertjes geen koek zijn. De rechter heeft de pannenkoekenbakker daarin gelijk gegeven.

Pannenkoek is geen koek

“De slotsom is dat pannenkoeken en poffertjes niet kunnen worden aangemerkt als koek en dat pannenkoeken en poffertjes naar de aard van de verwerkte grondstoffen en/of wijze van verwerking van de grondstoffen evenmin vergelijkbaar zijn met koek”, aldus de kantonrechter in zijn uitspraak. “Nu Bpf Zoetwaren geen andere grondslagen heeft aangevoerd voor haar stelling dat gedaagde onder het Verplichtstellingsbesluit valt, oordeelt de kantonrechter dat gedaagde niet onder de werkingssfeer van het Verplichtstellingsbesluit valt.”

VLEP

Eind vorig jaar diende bij het gerechtshof Den Haag een vergelijkbare zaak. Toen wilde het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie (VLEP) dat maaltijdbereider/cateraar Food Connect het pensioen van werknemers bij hen zou onderbrengen. Het bedrijf koos zelf echter voor Pensioenfonds Horeca & Catering (PHC).

In deze zaak draaide het erom of de kant-en-klare maaltijden fabrieksmatig worden gemaakt. Wanneer dat zo zou zijn, dan was deelname aan de regeling bij VLEP verplicht. Het hof gaf Food Connect gelijk, mede omdat de maaltijden die de cateraar dagelijks bereidt bedoeld zijn om direct te eten. In de cao van de Gemaksvoedingsindustrie staat juist dat etenswaren niet voor onmiddellijke consumptie worden geleverd, waarmee de verplichtstelling niet aan de orde was.

Reageer op dit artikel