nieuws

Aon: Komende vijf maanden cruciaal voor pensioenfondsen

Pensioen 2350

De financiële markten hebben enthousiast gereageerd dat de ECB mogelijk de geldkraan weer opendraait: kwantitatieve verruiming. Pensioenfondsen behaalden zo prima winsten op de aandelenmarkten, maar zagen om dezelfde reden de rente weer dalen. De stijgende verplichtingen overvleugelen de beleggingsresultaten en duwen pensioenfondsen daardoor verder richting kortingen.

Aon: Komende vijf maanden cruciaal voor pensioenfondsen

Volgens DNB stegen de verplichtingen voor alle Nederlandse fondsen het afgelopen kwartaal met 96 miljard euro. De groei van het vermogen bedroeg ‘slechts’ 55 miljard euro. Veel fondsen komen daardoor met hun beleidsdekkingsgraad onder het wettelijk gemiddelde van 104,3 procent. Omdat dit een jaargemiddelde is, zal het goede resultaat uit de laatste maanden van 2018 binnenkort verdwijnen.

Bepalend

Pensioenfondsen die al vijf jaar te maken hebben met onderdekking en aan het eind van het jaar een dekkingsgraad onder de 100 procent hebben, moeten de pensioenaanspraken korten om weer op 100 procent te komen. “Kortom: de komende vijf maanden bepalen voor diverse pensioenfondsen of en hoeveel ze moeten gaan korten”, zegt Frank Driessen, ceo van Aon Retirement & Investment in de Pensioenthermometer.

Buffers voor transitie

Fondsen die een dekkingsgraad hebben die boven de wettelijke grens uitkomt, hebben volgens de afspraken in het nieuwe pensioenakkoord ook sneller de mogelijkheid om te indexeren. Driessen zegt niet te verwachten dat dit snel zal gebeuren. “In het pensioenakkoord staat namelijk dat de huidige buffers een financieringsbron zijn voor de transitie naar een nieuw stelsel. Dus de langverwachte indexatie kan nog op zich laten wachten als de buffers eerst op een andere manier ingezet moeten worden

Reageer op dit artikel