nieuws

PNO eerste bedrijfstakpensioenfonds met hybride regeling

Pensioen 1172

PNO Media, het pensioenfonds voor de creatieve sector, introduceert een hybride pensioenregeling die individuele opbouw combineert met de inkoop van een vaste pensioenuitkering bij het fonds.

PNO eerste bedrijfstakpensioenfonds met hybride regeling

Het pensioenfonds biedt daarmee naar eigen zeggen als eerste bedrijfstakpensioenfonds een gecombineerde db/dc-regeling aan die openstaat voor meerdere werkgevers. PNO Media wachtte naar eigen zeggen “de uitkomsten van de discussie over het nieuwe pensioenstelsel niet af maar ondernam zelf actie en wist de complete achterban hierin mee te krijgen.”

Werknemers bouwen eigen pensioenkapitaal op

Met PNO DC life cycle, zoals het pensioenfonds de regeling noemt,  bouwen werknemers hun eigen pensioenkapitaal op. “Het kapitaal wordt belegd volgens een life cycle methode waarbij het risico afneemt als de leeftijd stijgt. Daarbij hebben zij de keuze uit drie risicoprofielen: offensief, neutraal of defensief.”

Lang collectief beleggen in hoogrenderende waarden

Omdat de regeling gericht is op inkoop in het pensioenfonds, kan er volgens PNO lang collectief worden belegd in hoog renderende zakelijke waarden. “Op pensioendatum kunnen werknemers met hun kapitaal pensioen inkopen in het pensioenfonds. Zij ontvangen dan een vaste levenslange uitkering met in de toekomst kans op indexatie.”

Hoger verwacht pensioenresultaat

De combinatie van individuele opbouw en inkoop in het pensioenfonds, zorgt volgens het pensioenfonds voor een hoger verwacht pensioenresultaat dan een garantie-uitkering bij een verzekeraar. “En voor een stabieler verwacht pensioenresultaat vergeleken met doorbeleggen na pensioendatum elders.” PNO Media en Kempen Capital Management werkten samen voor het ontwerpen en inrichten van de regeling.

Reageer op dit artikel