nieuws

Pensioenorde wil RPA-leden niet kwijt; Gommer levert lidmaatschap in

Pensioen 2153

Oud-NOPD-voorzitter Theo Gommer is geen lid meer van de Pensioenorde. Gommer vindt het onverteerbaar dat RPA-geregistreerden na het stuklopen van de fusie tussen NOPD en RPA gewoon lid van de Pensioenorde kunnen blijven. “We zijn weer terug bij af. Het is zonde geweest van alle energie”, aldus Gommer, die het bestuur inmiddels van zijn besluit op de hoogte heeft gesteld.

Pensioenorde wil RPA-leden niet kwijt; Gommer levert lidmaatschap in

Vorige maand besloot de Stichting Assurantie Registratie (SAR), de partij die het Register Pensioen Adviseurs (RPA) beheert, dat het zich als fusiepartner terugtrekt uit de Pensioenorde. Dat gebeurde een dag voor de Pensioenorde-ALV. Voor het bestuur van de RPA kwam ht SAR-besluit als een donderslag bij heldere hemel. Tijdens de ledenvergadering kondigde het voltallige RPA-bestuur daarom aan af te zullen treden.

Controverse

Gommer heeft bij het bestuur van de Pensioenorde aangegeven dat hij vond dat RPA-leden verplicht een keuze dienden te maken voor de Pensioenorde of het RPA. “Gezien de gang van zaken, de controverse en de manier van acteren van het RPA, kan het niet zo zijn dat er mensen RPA-lid blijven en zich ook gewoon aansluiten bij de Pensioenorde.” Volgens Gommer is er dooor het bestuur over zijn voorstel vergaderd, maar is er toch voor gekozen om RPA-leden gewoon bij de Pensioenorde te houden.

Tegenzin

“Als het bestuur dit besloten heeft, dan is dat hun goed recht. Het is niet mijn taak om de keuze van het bestuur ter discussie te stellen. Maar ik kan het niet begrijpen en ik zie het niet zitten om met tegenzin naar bijeenkomsten te gaan waar ook mensen van die vermaledijde RPA bij aanwezig zijn. Want zo zie ik het. Het is gewoon een onbetrouwbare club.”

Terug bij af

Gommer was al betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) in 2002 en was daarna tien jaar lang voorzitter van de club. Na een mislukte fusie met de RPA drie jaar geleden, trad hij terug als voorzitter om de weg vrij te kunnen maken voor een nieuwe toenadering tussen de twee partijen. “We zijn weer terug bij af. We hadden net zo goed gewoon de NOPD kunnen houden. Het is zonde geweest van alle energie.”

Ondernemers

Borgert Tegel, de huidige voorzitter van de Pensioenorde, noemt het vertrek van Gommer erg jammer, maar zegt niemand te willen uitsluiten. “Iedereen is vrij. We zijn bijna allemaal ondernemers. Ik ga niemand opleggen wat te doen.” Volgens Tegel ligt de Pensioenorde nog steeds op koers om binnen enkele weken met een eigen register te komen. “Dan kristalliseert het zich wel uit, ik denk dat niemand het nut ziet van twee lidmaatschappen.”

Reageer op dit artikel