nieuws

Pensioenonderzoek: Beschikbare premieregelingen scoren matig

Pensioen 3733

Bestaande DC-premieregelingen scoren matig. Uitzondering vormt de regeling van tankopslagbedrijf Vopak. Dat blijkt uit de ranglijst die onderzoeksbureau The Pension Rating Agency (TPRA) voor het derde jaar op rij heeft uitgebracht.

Pensioenonderzoek: Beschikbare premieregelingen scoren matig

Vooral de DC-regelingen met een vlakke staffel die een gelijke premiehoogte kennen voor alle leeftijdsgroepen bungelen onderaan de lijst van 213 pensioenregelingen.

Pensioenakkoord

Voor Nederlandse pensioenfondsen zijn beschikbare premieregelingen (DC) niet de standaard, terwijl het pensioenakkoord ervoor zorgt dat fondsen steeds meer die richting op gaan. Bij een dergelijke pensioenregeling wordt de opgebouwde premie belegd en staan tijdens de opbouwfase hoogte en vorm van de pensioenuitkering niet vast. Pas wanneer iemand met pensioen gaat, wordt met het opgebouwde kapitaal een levenslange jaarlijkse pensioenuitkering aangekocht.

Middelloonregelingen

De meeste Nederlandse pensioenfondsen voeren middelloonregelingen uit, waarbij de hoogte van het pensioen gebaseerd is op het gemiddelde salaris. De 19 DC-regelingen die TPRA in 2019 heeft beoordeeld scoren gemiddeld 2 van de 5 te behalen diamanten. De 2 bestaande vlakkestaffelregelingen krijgen allebei 1 diamant toegekend.

TPRA scoort de pensioenregelingen op hoogte van de pensioenaanspraken of kapitaalopbouw, de vooruitzichten op de waardevastheid of waardevermeerdering daarvan, de robuustheid van de financiering, het partnerpensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en de opties die een regeling de deelnemers biedt.

Lage premie-inleg

DC-regelingen presteren ondermaats door een vaak lage premie-inleg. Rendementsvooruitzichten compenseren die zwakte onvoldoende, vooral bij vlakke staffelregelingen waarbij de premie niet stijgt naarmate de deelnemer ouder wordt. Belastingtechnisch is de premie-inleg voor jonge deelnemers, van wie pensioenkapitaal het langst kan renderen, nu zeer beperkt maar binnen vlakke staffels in de praktijk de standaard.

Karig pensioen

Volgens TPRA is een keuze voor dit type regeling een keuze voor een karig pensioen, vooral voor oudere werknemers. De fiscale ruimte voor leeftijdsonafhankelijke premies neemt naar verwachting toe wanneer het nieuwe stelsel doorgevoerd wordt.

Eindloonregelingen gunstig

Eindloonregelingen blijven doorgaans het meest gunstig voor de werknemer, blijkt ook uit de TPRA Rating. Middelloonregelingen bevinden zich in het gehele kwaliteitsspectrum van goed naar mager. De regelingen die het beste presteren garanderen de werknemer een hoge jaarlijkse opbouw, hebben het partnerpensioen goed geregeld en bieden goede indexatieperspectieven dankzij een combinatie van een hoge dekkingsgraad, hoge indexatiedoelstelling en een op rendement gerichtsite

Reageer op dit artikel