nieuws

Pensioenfonds Sligro naar Centraal Beheer APF

Pensioen 1273

Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group draagt met ingang van 1 oktober haar verplichtingen en vermogen over aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF).

Pensioenfonds Sligro naar Centraal Beheer APF

De overdracht betreft de opgebouwde aanspraken van circa 11.000 deelnemers, een vermogen van rond de € 370 miljoen en een pensioenregeling met een premievolume van ongeveer € 18 miljoen.

Pensioenregeling

Pensioenfonds en werkgever Sligro Food Group willen het vermogen van de liggende aanspraken en toekomstige opbouw onderbrengen in de nieuw op te richten Kring Sligro Food Group binnen Centraal Beheer APF. Enkele bestuurders van Pensioenfonds Sligro Food Group nemen zitting in het belanghebbendenorgaan van die eigen kring. De pensioenregeling wordt op enkele punten aangepast in het kader van toekomstbestendigheid en passend bij de huidige pensioenontwikkelingen.

Regeldruk

Toenemende regeldruk en stijgende uitvoeringskosten waren voor Pensioenfonds Sligro Food Group aanleiding voor een onderzoek naar de beste manier om de pensioenregeling uit te voeren.

Binding

“We zochten naar een passende, kostenefficiënte en toekomstbestendige oplossing voor de uitvoering van onze pensioenregeling”, zegt voorzitter Rob van der Sluijs van Pensioenfonds Sligro Food Group en CFO van Sligro Food Group. “De huidige vorm met een eigen pensioenfonds bleek daarin niet langer de beste keuze, maar de binding met de onderneming blijft voor ons wel van groot belang.”

Reageer op dit artikel