nieuws

Pensioenfonds Chemours brengt pensioen onder bij NN

Pensioen 1196

Nationale-Nederlanden neemt de pensioenverplichtingen en bezittingen van niet-actieve deelnemers van Stichting Pensioenfonds Chemours over. Het fonds is een van de eerste pensioenfondsen in Nederland dat gebruikmaakt van een dergelijke opzet waarbij niet-actieven en actieven worden ondergebracht bij verschillende pensioenuitvoerders.

Pensioenfonds Chemours brengt pensioen onder bij NN

De niet-actieve deelnemers ontvangen van Nationale-Nederlanden hun levenslang pensioen. Daarnaast krijgen zij op 1 januari 2020 een éénmalige inhaalindexatie en vanaf dat moment ook een gegarandeerde jaarlijkse indexatie. Het gaat om ongeveer drieduizend deelnemers. Met de overdracht is een bedrag van € 820 miljoen gemoeid.

Beschikbare premieregeling

Nieuwe medewerkers kregen sinds 1 juli 2013 een beschikbare premieregeling. Deze was per 1 januari 2019 al ondergebracht bij dochteronderneming BeFrank.

Geliquideerd

Alle opgebouwde pensioenaanspraken van de actieve deelnemers van Chemours Netherlands worden overgedragen naar een algemeen pensioenfonds, waar een intentieverklaring mee is afgesloten. Het voornemen is dat alle collectieve waardeoverdrachten per 1 oktober 2019 plaatsvinden, na goedkeuring van DNB. Pensioenfonds Chemours wordt vervolgens geliquideerd.

Reageer op dit artikel