nieuws

Pensioenfonds medisch specialisten SPMS: pensioenleeftijd blijft 65

Pensioen 1203

De pensioenleeftijd voor vrijgevestigd medisch specialisten blijft 65 jaar. Dat is mogelijk omdat pensioenfonds SPMS de premiedekkingsgraad heeft verbeterd door de premies te verhogen en de opbouw te verlagen.

Pensioenfonds medisch specialisten SPMS: pensioenleeftijd blijft 65

Dat blijkt uit het jaarverslag van het fonds over 2018. Vorig jaar werkte het pensioenfonds voor vrijgevestigd medisch specialisten aan meer toekomstbestendige pensioenen.

Premiedekkingsgraad

De premiedekkingsgraad, die de verhouding weergeeft tussen de ontvangen premie en de kosten van de pensioenopbouw, bedroeg eind 2018 63,4%. Het vijfjaargemiddelde is 67,1%. SPMS streeft ernaar de huidige premiedekkingsgraad op te trekken tot 70%.

Eigen vermogen

De beleidsdekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden, is gestegen van 125,6% naar 126,1%. Daarmee voldoet SPMS ruimschoots aan het wettelijk vereist eigen vermogen. Bovendien is de financiële positie van SPMS beter dan veel andere pensioenfondsen; het gemiddelde van alle Nederlandse pensioenfondsen was eind 2018 108,4%. Dit gemiddelde van alle fondsen is in mei 2019 verder gezakt naar 104%. De beleidsdekkingsgraad van SPMS bedroeg eind mei 2019 125%.

Toekomstbestendig

Per 1 januari 2019 kon het fonds de pensioenen met de vaste toeslag van 3% verhogen. Om de premiedekkingsgraad op te trekken, trof het fonds in 2018 echter maatregelen. Om de premiedekkingsgraad te verbeteren, is besloten om de premies te verhogen (4,9% voor gehuwden en 6,0% voor ongehuwden). Ook wordt de opbouw verlaagd met 5,1%. Daarmee zijn de pensioenen volgens het fonds meer toekomstbestendig.

Zwaar beroep

Vanwege het zware beroep dat medisch specialisten uitvoeren, woog voor SPMS in 2018 het handhaven van de pensioenleeftijd het zwaarst. De pensioenleeftijd blijft daarom op 65 jaar.

Reageer op dit artikel