nieuws

Hof: Pensioenadviseur zat fout door gegarandeerde uitkering voor te spiegelen

Pensioen 3506

Een pensioenadviseur die een ziekenhuisdirecteur adviseerde over de verlenging van zijn pensioenverzekering, had niet moeten toezeggen dat de pensioenuitkeringen gegarandeerde bedragen waren. Volgens het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is hij aansprakelijk voor de schade die hij daarmee bij zijn klant heeft berokkend. Die moet nog wel aantonen dat hij destijds een polis voor een hoger gegarandeerd pensioen had kunnen afsluiten.

Hof: Pensioenadviseur zat fout door gegarandeerde uitkering voor te spiegelen

De ziekenhuisdirecteur wendt zich in 2009 tot zijn tussenpersoon om zijn per 1 juni 2009 aflopende pensioenverzekering bij Aegon te verlengen, omdat hij heeft besloten langer door te werken. Hij wil dat deze via een voormalig werkgever afgesloten verzekering afloopt op 1 juni 2016. Aegon doet een offerte voor een gegarandeerd eindkapitaal van bijna drie ton per die datum. Ook staat in de offerte dat voor de beschikbare koopsom per 1 juni 2016 bijna € 21.000 per jaar ouderdomspensioen kan worden aangekocht en ruim € 14.500 partnerpensioen.

Garantie

De man belt zijn pensioenadviseur met vragen over de bedragen in de offerte. De tussenpersoon, die in de uitspraak is geanonimiseerd, laat hem vervolgens per brief weten wat het gegarandeerde eindkapitaal is en de hoogte van de levenslange uitkeringen, dezelfde bedragen als in de offerte. “Bovengenoemde bedragen zijn juist en gegarandeerd”, schrijft hij aan de directeur. Die besluit de offerte te tekenen, net als zijn werkgever.

Pensioenoverzichten

Op zijn Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van 2012 ziet de man dat zijn verwachte uitkering is gedaald naar € 17.500. Hij neemt contact op met zijn adviseur. Die legt uit dat dit een tussentijdse indicatie is en dat het uitkeringsbedrag afhankelijk is van de rekenrente op de einddatum. Na zijn UPO van 2015, met een verwacht ouderdomspensioen van € 13.800, trekt hij opnieuw aan de bel. Zijn adviseur mailt dat alleen het eindkapitaal gegarandeerd is en de uitkeringen niet. Op 1 juni 2016 blijkt de uiteindelijke uitkering nog iets verder gezakt, iets onder de € 12.800.

Rechter wijst eis af

De ziekenhuisdirecteur stelt daarop zijn adviseur aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. Hij vindt dat zijn tussenpersoon de beloofde gegarandeerde uitkering moet nakomen. In eerste instantie wijst de rechter dat af, omdat de adviseur niet de partij is die een verplichting is aangegaan om pensioenbedragen te betalen.

Geen voorbehoud

Daar zet het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in hoger beroep een streep door. Die oordeelt dat de ziekenhuisdirecteur uit de brief van zijn adviseur had mogen begrijpen dat zowel het eindkapitaal als de genoemde pensioenbedragen waren gegarandeerd per expiratiedatum van de nieuwe polis. “Van enig voorbehoud ten aanzien van de pensioenbedragen is geen sprake. Dat de in 2016 geldende rente en/of sterftetafels een rol zouden kunnen spelen en konden afwijken van die gebruikt in 2009 voor de offerte, staat evenmin in de brief.”

Dat op het polisblad alleen een gegarandeerd eindkapitaal staat vermeld, is volgens het hof niet van belang. De polis kreeg de man pas nadat hij al de nieuwe verzekering had gesloten. De adviseur stelt daarop dat het bij Aegon in 2009 helemaal niet mogelijk was een polis met gegarandeerde pensioenuitkeringen af te sluiten. Ook in dat geval, oordeelt het hof, was de informatie die de tussenpersoon verstrekte onjuist.

Aansprakelijk voor schade

Die heeft daarmee niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon mag worden verwacht. Hij heeft zijn klant onjuist geïnformeerd en is aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, aldus het hof.

Hoe hoog die uitpakt, en of er überhaupt sprake is van schade, staat nog niet vast. De ziekenhuisdirecteur krijgt van het gerechtshof de gelegenheid bewijs aan te leveren dat hij met het eindkapitaal van zijn oude polis een uitgesteld pensioen kon aankopen met gegarandeerde uitkeringen die hoger lagen dan de € 12.800 die hij nu krijgt.

Theoretische mogelijkheid

Aegon heeft in eerste instantie aan de advocaat van de ziekenhuisdirecteur aangegeven dat dit kon, maar is daar later op teruggekomen. De verzekeraar heeft geen uitgesteld direct ingaand pensioen in het productassortiment. “Dat een uitgestelde dip aangekocht had kunnen worden is slechts een theoretische. Dit lijkt helaas nu verwarring te scheppen”, aldus Aegon. Het hof buigt zich verder over de zaak als de man nieuw bewijs heeft aangedragen.

Reageer op dit artikel