nieuws

Netspar: Pensioendeelnemer snapt met maatwerkcommunicatie meer van pensioen

Pensioen 1920

Maatwerk in pensioencommunicatie lijkt ervoor te kunnen zorgen dat pensioendeelnemers gemotiveerder zijn om informatie over pensioen te begrijpen en beter te vinden. Zowel de wetgever als pensioenuitvoerders zien dat als oplossing, al wordt dit in de praktijk nog maar mondjesmaat toegepast.

Netspar: Pensioendeelnemer snapt met maatwerkcommunicatie meer van pensioen

Dit komt naar voren uit onderzoek van Netspar. Sommige pensioen- en verzekeringsorganisaties experimenteren en innoveren wel, maar maatwerkpogingen worden niet systematisch geëvalueerd, aldus de onderzoekers. Complexiteit, kosten en wetgeving zijn volgens hen belemmerende factoren.

Initiatieven

De onderzoeksuitkomsten zijn gebaseerd op interviews met en analyses van 21 pensioenorganisaties naar de rol die maatwerk speelt in pensioencommunicatie. Diverse organisaties hebben wel initiatieven genomen op dit punt, maar dat gaat niet veel verder dan het triggeren van deelnemers om zich in het pensioen te verdiepen.

Kennisgebrek

Veel mensen blijken amper op de hoogte te zijn van hun financiële situatie na pensionering. Hoewel verzekeraars en pensioenfondsen in de afgelopen jaren veel gedaan hebben om deelnemers te bereiken, blijkt dat nog altijd sprake is van een gebrek aan kennis over veel wat met pensioen te maken heeft.

Vaak wordt daar pas over nagedacht als mensen bijna met pensioen gaan, terwijl dat veel eerder zou moeten om nog op tijd actie te kunnen ondernemen. De ervaring leert ook dat pensioendeelnemers vaak niet eens de moeite nemen om pensioenbrieven te openen.

Verdwalen

Volgens de onderzoekers verdwalen mensen die wél de intentie hebben zich te verdiepen in pensioeninformatie nog wel eens vast bij hun zoektocht naar informatie. Zo zijn er diverse documenten, zoals UPO, Pensioen 1-2-3 en de ‘mijnomgeving’, maar ook daarbinnen is het vinden van de juiste informatie niet altijd gemakkelijk. “Maatwerk op het punt van vindbaarheid en begrijpelijkheid is mogelijk door informatie voor verschillende groepen anders te structureren en te formuleren.”

Adviesgesprekken

Persoonlijke interactie met deelnemers wordt als het ultieme maatwerk gezien. Hierbij wordt gedacht aan persoonlijke adviesgesprekken met een adviseur of telefonische gesprekken en chatsessies waarin deelnemers informatie krijgen die is toegespitst op hun persoonlijke situatie.

Medische sector

Over de effectiviteit van maatwerk in pensioencommunicatie is echter nog erg weinig bekend. De onderzoekers trekken een parallel naar de medische sector. In Amerikaans onderzoek is maatwerkcommunicatie vergeleken met het verstrekken van generieke informatie. Hieruit is naar voren gekomen dat maatwerkcommunicatie duidelijk beter scoort.

Digitale data

Maatwerk op basis van digitale data lijkt in de pensioensector nog niet gangbaar. Volgens de respondenten wordt op kenmerken als financiële geletterdheid, toekomstgerichtheid en informatiebehoefte nog nauwelijks gedifferentieerd.

AVG

Digitalisering en veranderend mediagebruik bieden volgens de onderzoekers kansen voor meer communicatie op maat. “De nieuwe privacywet (AVG), de Europese regelgeving voor het jaarlijkse pensioenoverzicht (EIOPA) en de uitwerking van het pensioenakkoord bieden echter uitdagingen om binnen die kaders verantwoord om te gaan met die mogelijkheden.

Reageer op dit artikel