nieuws

Kamervragen over verruiming waardeoverdracht kleine pensioenen

Pensioen 1256

Verzekeraars en pensioenfondsen krijgen steun uit de politiek voor hun wens om automatische waardeoverdracht bij alle kleine pensioenen toe te staan. VVD-Kamerlid Roald van der Linde vraagt de minister de Pensioenwet op dit punt aan te passen.

Kamervragen over verruiming waardeoverdracht kleine pensioenen

Pensioenuitvoerders mogen sinds dit jaar kleine pensioenen (minder dan € 484) automatisch overdragen. Voorwaarde is wel dat dat kleine pensioen is ontstaan na een baanwisseling. Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid klaagden daar dit voorjaar al over. Volgens deze partijen zou het beter zijn alle kleine pensioenen automatisch over te dragen. Dat zou zeker ook moeten gebeuren als sprake is van een collectieve overstap door de werkgever naar een andere uitvoerder.

Toezichthouder DNB heeft pensioenuitvoerders er vorige week op gewezen dat als zij kleine pensioenen overdragen met een andere ontstaansoorzaak dan baanwisseling, ze in strijd handelen met de wet. Volgens verzekeraars en pensioenfondsen zijn hierdoor zeker 400.000 pensioentjes niet automatisch overdraagbaar.

Intentie wet wordt niet waargemaakt

Zij krijgen nu steun van VVD-Kamerlid Roald van der Linde. Die voelt in Kamervragen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hierover aan de tand. Volgens hem is de intentie van de Wet waardeoverdracht klein pensioen ervoor te zorgen dat kleine pensioenen hun bestemming houden. “Deelt u de mening dat deze intentie in de huidige praktijk onvoldoende wordt waargemaakt”, vraagt hij de minister.

Van der Linde vindt aanpassing van de Pensioenwet nodig als blijkt dat de huidige beperking mensen met kleine pensioenen in problemen brengt. Volgens de VVD-politicus hebben alleen al in de sectoren horeca, schoonmaak, landbouw, detailhandel, levensmiddelen en de uitzendbranche ruim 2,5 miljoen zogenaamde slapers een pensioenaanspraak die onder de wettelijke afkoopgrens ligt.

Reageer op dit artikel