nieuws

Dik van Velzen (Nibe-SVV): ‘Wetgever weer fout met bevoegdheid adviseur Vermogen’

Pensioen 4903

Het lukt het ministerie van Financiën maar niet om de bevoegdheden van de adviseur Vermogen in te perken. Eigenlijk zouden zij al vanaf 1 april niet meer mogen adviseren over de aankoop van een pensioenuitkering uit een tweedepijlerovereenkomst, maar door een foutje werd dat 1 januari 2020. Klokkenluider Dik van Velzen (Nibe-SVV) verwacht dat ook de herstelwetgeving niet adequaat is.

Dik van Velzen (Nibe-SVV): ‘Wetgever weer fout met bevoegdheid adviseur Vermogen’

In het BGfo werden de bevoegdheden van de adviseur Pensioen uitgebreid, maar de wetgever vergat de bevoegdheden van de adviseur Vermogen in te perken. Het ministerie noemde het ‘een technische omissie’ die per 2020 verholpen wordt. Van Velzen ziet nu een nieuwe uitglijder opdoemen: een adviseur Vermogen mag nog steeds het advies geven om een uitkering aan te kopen bij de maatschappij waar de pensioenverzekering loopt.

Bestaand product

In de Wft staat dat van advies alleen sprake is als er een financieel product wordt aanbevolen. Een adviseur die een klant alleen adviseert over een vaste of variabele pensioenuitkering, geeft volgens Van Velzen geen advies als beschreven in de Wft. Het gaat immers niet om een nieuw, maar om een bestaand product. Pas als de consument een pensioen aankoopt bij een andere partij op advies van een intermediair, is er sprake van pensioenadvies waar Wft Pensioen voor nodig is.

Bemiddelen mag

Een groter ‘probleem’ is volgens Van Velzen de vrijheid van de adviseur Vermogen om te blijven bemiddelen. “Als de tussenpersoon informatie verschaft over de bestaande mogelijkheden, deze voor de klant schetst, en vervolgens de klant daaruit laat kiezen zonder dat die intermediair een ‘aanbeveling’ heeft gedaan, dan is er helemaal geen sprake van een advies in de zin van de Wft”, zegt Van Velzen in een reactie.

Voorstel ministerie

In een blog op de website van opleider Nibe-SVV geeft Van Velzen aan wat het ministerie wél zou moeten doen om te bereiken wat er beoogd wordt. “Ons voorstel zou dan zijn: pas art. 7 BGfo aan. In dat artikel is vastgelegd welk diploma is vereist voor ‘advisering.’ Daar zou dan aan toegevoegd kunnen worden dat het diploma Adviseur pensioen ook vereist is voor degenen die zich bezighouden met het informeren over en bemiddelen in vaste of variabele pensioenuitkeringen.”

Van Velzen heeft het ministerie inmiddels geïnformeerd over de aanstaande fout.

Reageer op dit artikel