nieuws

Ruzie tussen SAR en Pensioenorde escaleert: ‘We zijn alleen maar tegengewerkt’

Pensioen 4291

De pensioenadviseurs en -deskundigen in de Pensioenorde gaan een nieuw register oprichten. De Stichting Assurantie Registratie (SAR) dat het huidige Register Pensioen Adviseurs (RPA) beheert, heeft zich vlak voor het eerste jaarcongres van de Pensioenorde onverwacht teruggetrokken uit de Pensioenorde. Volgens betrokkenen was er al lange tijd sprake van een ernstig verstoorde relatie tussen het bestuur van de Pensioenorde en de SAR.

Ruzie tussen SAR en Pensioenorde escaleert: ‘We zijn alleen maar tegengewerkt’

De Pensioenorde vertegenwoordigt ongeveer 300 pensioenprofessionals in Nederland. Bij de oprichting in januari van dit jaar werd afgesproken dat de leden zouden worden ingeschreven in het openbare RPA-register, dat wordt beheerd door de SAR. Namens de SAR trad RPA-bestuurder Johan van Eekhout toe tot het bestuur van de Pensioenorde. Namens de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen (NOPD) werd Borgert Tegel bestuurder in de Pensioenorde. De naam NOPD verdween.

Waanzin

Het besluit van de SAR om zich terug te trekken uit de Pensioenorde, kwam volkomen onverwacht en werd genomen zonder overleg met het bestuur van de eigen RPA. De vier RPA-bestuurders zagen daarop geen andere keuze dan af te treden. “Het is totale waanzin, een conflict tussen de oude en nieuwe wereld”, reageert oud-RPA’er Van Eekhout op de escalatie. De bestuurder heeft inmiddels zijn RPA-registratie opgezegd.

Dat we zover zijn gekomen, hebben we niet te danken aan de SAR

Regie

De kern van het conflict was volgens Van Eekhout de onwil van de SAR om de regie over de belangenbehartiging uit handen te geven. “Er was constante achterdocht dat de Pensioenorde het allemaal zou gaan beslissen. Maar RPA is een integraal onderdeel van de Pensioenorde, dus elke beslissing is in principe een RPA-gedragen beslissing”, zegt Van Eekhout.

Enthousiasme

Sinds de oprichting van de Pensioenorde waren er volgens Van Eekhout en Tegel juist grote stappen gezet. “Er was vanuit de deelbesturen van RPA en NOPD een enorme vibe en enthousiasme aanwezig om zaken op te pakken. Richting AFM en richting politiek. Maar eigenlijk zijn we alleen maar tegengewerkt”, zegt Tegel.

Bloedgroep

De SAR-bemoeienis kwam volgens Tegel in vrijwel elke uiting terug. “Op elke mededeling die wij wilden doen, werden correcties gemaakt. Als wij een nieuwsbrief opzetten, dan wilden zij een vinger in de pap. Dat accepteren we gewoon niet.” Volgens Tegel heeft het nooit goed gefunctioneerd tussen de twee besturen. “De SAR is vertegenwoordiger van assurantieadviseurs. Wij zijn pensioendeskundigen, advocaten en fiscalisten. Misschien is dat gewoon een andere bloedgroep.” 

Achterban

Dat hij als RPA-bestuurder niet werd gekend in het SAR-besluit om uit de Pensioenorde te stappen, wringt bij Van Eekhout. “Ik ben formeel ook SAR-bestuurslid. Als ze dan een beslissing over ons hoofd nemen voor iets wat voor de beroepsgroep echt een must is, en ze flikken dat ook nog eens een dag voor het jaarcongres, dan laat je ons geen andere keuze dan af te treden.” In juli zou er eigenlijk nog een gesprek plaatsvinden tussen SAR en Pensioenorde om ‘de klokken gelijk te zetten’, maar de SAR besloot dat gesprek niet af te wachten.

Volgens Van Eekhout beseft de SAR niet dat het als stichting geen achterban heeft. “Het feit dat we zover zijn gekomen, hebben we niet te danken aan de SAR. Alles is vanuit de beroepsgroep gedaan.”

Geen visie

Hoe het RPA verder moet, kan Van Eekhout ook niet zeggen. “Daar ga ik niet over. Als jij bij het RPA-register zit, kan ik je niet dwingen op te stappen. Ik verwacht wel dat er behoorlijk wat mensen overgaan. Er is geen bestuur bij het RPA, geen visie. Richting de achterban lijkt het me ook nogal een duidelijk signaal als staande de jaarvergadering het voltallige RPA-bestuur opstapt.”

Aansprakelijk

Wat oud-NOPD-voorzitter Theo Gommer betreft kunnen de twee organisaties niet meer samengaan. “Als er nu mensen bij de Pensioenorde zitten die ook RPA-lid willen blijven, dan lever ik mijn lidmaatschap in.” Gommer is ontsteld over de gang van zaken en zegt niet te weten wat de SAR bezield heeft. “Als het nodig is, stel ik ze wel aansprakelijk voor de kosten die we als Pensioenorde gemaakt hebben.”

Lucht

Van Eekhout zal de SAR vragen of het nieuwe Register Pensioendeskundigen (RPD) meegenomen kan worden naar de Pensioenorde. “Zo niet, dan wordt het een andere titel.” Tegel is optimistisch over de toekomst. “We hebben alle mensen van RPA en NOPD aangeschreven, daar hebben we louter positieve reacties op gekregen. Dit geeft ons lucht en vrijheid.”

Reactie SAR

SAR-voorzitter Michel Hassefras herkent zich niet in de kritiek die volgde op het vertrek van zijn stichting uit de Pensioenorde. Een aanvaring tussen een bestuurslid van de Pensioenorde en een medewerker van de SAR kort voor het jaarcongres, was voor hem de druppel die ertoe leidde dat hij de samenwerking opzegde. “Dan krijgen wij de zwarte piet toegeschoven. Dat is prima, ik kan dat goed hebben.” Lees hier de volledige reactie van SAR-voorzitter Hassefras.

 

Reageer op dit artikel