nieuws

Pensioenfonds Scildon kiest voor Centraal Beheer APF

Pensioen 1366

Stichting Pensioenfonds Scildon draagt haar verplichtingen en vermogen per 1 oktober over aan Centraal Beheer Algemeen Pensioenfonds (APF). Beide partijen hebben daartoe een intentieverklaring getekend. Het gaat om de opgebouwde aanspraken van circa 440 deelnemers en een vermogen van rond de 60 miljoen euro.

Pensioenfonds Scildon kiest voor Centraal Beheer APF

Pensioenfonds Scildon heeft de intentie om de opgebouwde aanspraken en het vermogen onder te brengen in de standaardkring ‘Stabiliteit’ van Centraal Beheer APF. Het fonds kiest hiervoor vanwege de kracht van samenwerking met andere werkgevers en pensioenfondsen en de balans tussen deelnemerbehoeften en toekomstbestendigheid van het pensioen. De pensioenregeling voor de actieve deelnemers wordt aangepast naar een beschikbare premieregeling.

Eigen product

De directie van Scildon is van plan de uitvoering hiervan onder te brengen in het eigen product Prisma Pensioen. Dit is volgens haar een moderne en overzichtelijke pensioenregeling op basis van beleggen, die het mogelijk maakt het pensioen maximaal te laten aansluiten op de individuele wensen van de werknemers.

Toekomstbestendig

“Uit onderzoek is ons gebleken dat de huidige uitvoeringsvorm onvoldoende toekomstbestendig is”, zegt voorzitter Gonny Dunnink van Pensioenfond Scildon. “Dit geldt zowel vanuit uitvoeringseisen als vanuit kostenaspect. Bovendien zou Pensioenfonds Scildon door deze ontwikkeling een zogeheten gesloten fonds worden. Voor onze liggende aanspraken biedt Centraal Beheer APF een mooie en efficiënte oplossing, die past bij onze eisen voor toekomstbestendigheid en optimale bediening van alle belanghebbenden van ons fonds.”

Reageer op dit artikel