nieuws

Pensioenadviseurs noemen akkoord ‘symboolpolitiek’, Verbond ziet goede basis

Pensioen 2286

“Een mooi stukje symboolpolitiek, waarvan ik me afvraag hoe toekomstbestendig het is.” Zo typeert Borgert Tegel, voorzitter van Pensioenorde, de branchevereniging van pensioenadviseurs, het principeakkoord voor de pensioenen. Het Verbond van Verzekeraars vindt dat kabinet en sociale partners een goede basis hebben gelegd voor de herziening van het stelsel. Adfiz noemt het akkoord “positief” en benadrukt dat een AOV-verplichting voor zzp’ers een opt-out moet krijgen.

Pensioenadviseurs noemen akkoord ‘symboolpolitiek’, Verbond ziet goede basis

“We hadden gehoopt op fundamentele keuzes, waarbij iedereen een individueel potje krijgt en de hele discussie bij welk pensioenfonds je je kunt aansluiten klaar is”, reageert Pensioenorde-voorzitter Tegel teleurgesteld op het principeakkoord. “Dit is een mooi stukje symboolpolitiek, ik vraag me af hoe toekomstbestendig het is.”

Pensioenplicht

Tegel mist de uitwerking van de afschaffing van de doorsneepremie. Hij heeft er weinig vertrouwen in dat de commissie die zich daarover moet buigen met een goede oplossing komt. “Er staat in het akkoord dat er ook een compensatie moet komen voor jongeren die straks minder pensioen opbouwen, maar daar kom je nooit uit. Er moeten harde, fundamentele keuzes gemaakt worden.”

Tegel had gehoopt op een pensioenplicht voor iedereen, ook voor zzp’ers en dga’s. “Dat is een fundamentele wijziging, nu blijft het doorpolderen. Dat de AOV wel verplicht wordt, maar pensioen niet, kan ik niet met elkaar rijmen.”

10% beslist voor iedereen

Het stuit Tegel bovendien tegen de borst dat FNV-leden een grote invloed hebben op het doorgaan van dit akkoord. In een referendum kunnen ruim 1 miljoen vakbondsmensen stemmen over de gemaakte afspraken. “Een miljoen leden is een heel kleine groep die voor 10 miljoen mensen een keuze bepalen. Tien procent beslist voor iedereen. Daar zet ik grote vraagtekens bij”, aldus Tegel.

Verbond: goed nieuws

“Gelukkig is er na negen jaar onderhandelen nu overeenstemming bereikt’’, reageert directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars op het pensioenakkoord. “Eerder met pensioen kunnen is goed nieuws zeker voor diegenen die aan het eind van hun loopbaan merken dat de jaren gaan tellen. Maar daarmee ben je er nog niet. Mensen die nog aan het werk zijn, willen premie afdragen aan een regeling waarin je solidariteit behoudt en toch zicht krijgt op wat je zelf opbouwt.’’

Overgangsregeling uitwerken

Volgens het Verbond moeten partijen blijven samenwerken aan een stelsel dat beter aansluit op de arbeidsmarkt en wensen van deelnemers. “Het akkoord zet daar eerste stappen in een goede richting”, aldus de verzekeraars. Ze zijn blij met de voorgenomen de afschaffing van de doorsneepremie. Wel pleiten ze voor een goed uitgewerkte overgangsregeling van het oude naar het nieuwe premiesysteem. “Ook is de vraag in hoeverre  het doorschuiven van tegenvallers naar toekomstige deelnemers is te rijmen met de ambitie om het vertrouwen te herwinnen via een moderne en transparante regeling”, aldus het Verbond.

Behoud keuzevrijheid

Over de AOV-plicht voor zzp’ers zegt het Verbond dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven gezien de sterk uiteenlopende behoeftes van de groep. “Het Verbond hecht aan behoud van keuzevrijheid voor zzp’ers, ook in een systeem dat gebaseerd is op een wettelijke verzekeringsplicht.”

Adfiz: opt-out voor AOV

Adfiz noemt de aandacht voor de meest urgente risico’s voor zzp’ers, waaronder arbeidsongeschiktheid, “een goede zaak”. “Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers lijkt een vorm van opt-out te kennen. Dit is van belang voor zzp’ers die het risico op arbeidsongeschiktheid anders willen en kunnen vormgeven”, aldus de branchevereniging in een eerste reactie.

Verzekerde regelingen

Adfiz noemt het positief dat partijen tot een concept-akkoord zijn gekomen, zodat de pensioenen waarschijnlijk niet gekort hoeven te worden. Volgens de vereniging is het een goede zaak dat kwetsbaarheden die bij de pensioenfondsregelingen spelen worden aangepakt. “Adfiz heeft breed uitgedragen dat deze kwetsbaarheden niet of in mindere mate spelen bij de verzekerde regelingen. Deze regelingen kennen immers geen doorsneepremies en daarmee herverdelingsvraagstukken tussen de generaties. Het zou daarom een goede zaak zijn als blijkt dat in de hervormingsvoorstellen rekening wordt gehouden met verschillen tussen de pensioenfondsregelingen aan de ene kant en de verzekerde regelingen en regelingen ondergebracht bij een PPI en APF aan de andere kant. Adfiz ziet geen noodzaak en nut om hervormingsmaatregelen voor pensioenfondsen eveneens te verplichten voor deze regelingen. Problemen worden er niet mee opgelost, maar juist nieuwe problemen gecreëerd.

Een hervormingsmaatregel die Adfiz verder voor staat is dat de verplichte deelneming in een pensioenfonds wordt vervangen door een verplichtstelling van inhoud van de pensioenregeling met daarbij een vrije keuze van de pensioenuitvoerder.

Reageer op dit artikel