nieuws

Overleg over hervorming pensioen begint weer

Pensioen 707

Kabinet, werkgevers en werknemers gaan vandaag weer formeel praten over de hervorming van het pensioenstelsel. In november mislukte het overleg hierover nog.

Overleg over hervorming pensioen begint weer

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigde de bonden vrijdag opnieuw uit. Daarvoor hadden achter de schermen al veel gesprekken plaatsgevonden. Dat ze nu weer officieel om de tafel gaan zitten, geeft aan dat alle partijen goede hoop hebben er dit keer wel uit te komen.

Compensatie

Ze zijn het over veel punten ook al eens. Pensioenuitkeringen kunnen in de toekomst sneller stijgen en in slechte tijden sneller worden gekort. De buffers van de pensioenfondsen gaan omlaag en jongeren gaan niet meer het pensioen voor ouderen betalen. Bij die laatste kwestie moet er nog wel overeenstemming komen over compensatie voor een groep oudere werknemers die hierdoor getroffen wordt.

Oplossing zware beroepen

Er lijkt ook een oplossing in zicht voor de zware beroepen. Koolmees denkt hierover tot een afspraak te kunnen komen, maar geeft nog geen details. Ingewijden verwachten dat de boete op vervroegd met pensioen gaan zou kunnen worden verlaagd.

Ophoging pensioenleeftijd

Het meest heikele punt blijft de verdere ophoging van de pensioenleeftijd. De vakbonden zijn hier fel tegen. Het kabinet ziet mogelijkheden om de AOW-leeftijd minder stringent te koppelen aan de levensverwachting, aldus Koolmees. Dat betekent dus dat de pensioenleeftijd minder snel zou stijgen. Afgelopen week waren er nog grote stakingen voor een beter pensioen.

Reageer op dit artikel