nieuws

Klaas Knot: ‘Versoepeling regels rekenrente is geen optie’

Pensioen 8060

De Nederlandsche Bank schaart zich achter het advies van de commissie-Dijsselbloem over een verlaging van de rekenrente voor pensioenen. President Klaas Knot noemde een hogere rekenrente vandaag in de Tweede Kamer ‘niet realistisch’.

Klaas Knot: ‘Versoepeling regels rekenrente is geen optie’

Ook minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) gaf al aan het advies van de Commissie Parameters te volgen. Dat betekent dat de rekenrente voor pensioenfondsen in 2021 omlaag gaat. Zij moeten rekenen met nog lagere rendementen dan op dit moment voor hun toekomstige verplichtingen. Naar verwachting betekent dat dat de dekkingsgraad gemiddeld 2,5 procentpunt daalt.

Niet rijk rekenen

Knot noemt de aanscherping van de rekenregels “onvermijdelijk” nu de Europese Centrale Bank Bank heeft aangekondigd dat de rente zeker tot medio volgend jaar op het huidige lage niveau blijft. “Het is gewoon niet realistisch om te verwachten dat er significante verandering in het rentebeeld komt op de korte termijn”, zei de DNB-directeur in de Tweede Kamer. Versoepeling van de regels is volgens hem geen optie. “We kunnen ons absoluut niet rijk rekenen.”

Het advies van de commissie-Dijsselbloem kwam kort na het conceptpensioenakkoord van het kabinet en de sociale partners. Vooral voor de vakbonden is een verlaging van de rekenrente een gevoelig punt. Zij hebben steeds ingezet op juist een hogere rekenrente, aangezien dan de kans op pensioenkortingen kleiner is. FNV legt op dit moment het conceptakkoord aan de vakbondsleden voor. Volgens het FD heeft FNV in een mail aan de eigen voorlichters opgedragen om discussie over de rekenrente de kop in te drukken. De vakbond wil niet dat die de stemming over het pensioenakkoord negatief beïnvloedt.

Reageer op dit artikel