nieuws

Kabinet wil meer keuzevrijheid pensionering door opname pensioen ineens

Pensioen 3786

Het kabinet wil mensen meer flexibiliteit bieden bij het opnemen van hun pensioen. In de toekomst kan daarom maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde pensioen worden opnemen direct bij pensionering.

Kabinet wil meer keuzevrijheid pensionering door opname pensioen ineens

Dit geld kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de aflossing van de hypotheek, woningverbetering, maar ook om op reis te gaan. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer vandaag schriftelijk over de uitwerking van dit voorstel.

Persoonlijke voorkeuren

Achterliggende gedachte voor het bieden van meer flexibiliteit is dat de manier waarop mensen werken en leven steeds diverser wordt. Hierdoor is de behoefte aan een pensioen dat past bij persoonlijke voorkeuren en omstandigheden toegenomen. De mogelijkheid om op de pensioeningangsdatum een bedrag ineens op te nemen biedt deze flexibiliteit, vindt het kabinet.

Derde pijler

Voor mensen die een oudedagsvoorziening in de derde pijler opbouwen wordt een vergelijkbare keuzemogelijkheid gecreëerd. Het voorstel sluit aan bij het SER-advies Naar een nieuw pensioenstelsel en is onderdeel van de afspraken uit het pensioenakkoord tussen de sociale partners en het kabinet.

Pensioenakkoord

Minister Koolmees gaat samen met de sociale partners aan de slag met de verdere uitwerking van het pensioenakkoord, waaronder met de voorbereiding van dit wetsvoorstel. Hij streeft ernaar het wetsvoorstel medio 2020 naar de Kamer te sturen.

Reageer op dit artikel