nieuws

Frank Driessen (Aon): ‘Pensioenakkoord is broos met veel open eindjes’

Pensioen 10913

Het principeakkoord over pensioenen biedt helderheid over de eerste pijler, maar laat nog veel onduidelijk voor de tweede pijler. Dat stelt Frank Driessen, ceo van Aon Retirement & Investment. Hij noemt het akkoord “broos” en sluit niet uit dat de vakbeweging het uiteindelijk verwerpt. De Aon-directeur verwacht dat de twee contractvormen een tussenfase inluiden, maar dat pensioenfondsen uiteindelijk voor de individuele variant zullen kiezen.

Frank Driessen (Aon): ‘Pensioenakkoord is broos met veel open eindjes’

“Ik vrees dat de achterban van de vakbond met een negatieve meerderheid komt en er onder druk van de deadline van 1 juli opnieuw onderhandeld zal moeten worden”, zegt Driessen in een eerste reactie op het gisteren bekend geworden pensioenakkoord. Hij typeert dat als “broos met nog veel open eindjes”. Vooral de maatregelen voor de tweede pijler noemt hij nog onduidelijk, de eerste pijler (AOW) lijkt helderder afgebakend.

Op het randje

De AOW-leeftijd wordt eerst bevroren, gaat daarna langzaam naar 67 in 2024 en de snelheid waarmee die in de toekomst toeneemt “wordt iets getemperd” in de woorden van Driessen. “Dat spreekt de mensen aan. Toch heb ik het gevoel dat het op het randje is of de vakbeweging dit gaat accepteren.”

Wassen neus

“Vooral mensen van 61 jaar en ouder merken hier iets van. De groep eronder moet nog steeds rekening houden met 67 jaar of ouder. Ik denk dat het akkoord voor die groep gevoeld wordt als een wassen neus”, vervolgt Driessen. “Het beeld dat je misschien wel tot je 70ste moet werken, wordt niet weggenomen.”

Fluctuerende premie

De Aon-ceo zegt heel benieuwd te zijn naar de detaillering van de twee contractvormen die pensioenfondsen kunnen gaan aanbieden. “De eerste vorm met individuele potjes zie ik als kapitaalopbouw per persoon. Dit kan een sterk fluctuerende premie betekenen op individuele basis. Het lijkt op een beschikbare premieregeling en dit lijkt verder te gaan dan de eerdere individuele potjes met collectieve beleggingen”, aldus Driessen.

Er is een bepaalde zekerheidsverwachting gecreëerd. Kun je die helemaal omzetten in een van de nieuwe systemen?

Degressieve opbouw

“In de andere variant wordt meer collectief gedragen, maar zijn er geen buffers. Hier zal sprake zijn van een degressieve opbouw. De doorsneepremie wordt afgeschaft. Jongeren bouwen meer op dan ouderen uitgaand van dezelfde premie. Beleggingsrisico’s worden wel collectief gedragen, hier zit nog sterk de solidariteit in.”

Zorgen over overgang

“Waar ik me zorgen over maak is of je zomaar kunt overstappen van het huidige systeem naar een nieuwe vorm”, zegt Driessen. “Daar lees ik niets over. Er is een bepaalde zekerheidsverwachting gecreëerd. Kun je die helemaal omzetten in een van de nieuwe systemen? Je hebt dan twee keuzes. Eén: je houdt het oude systeem ernaast nog intact. Maar dat moet dan wel gefinancierd worden met de spelregels die nu van toepassing zijn. Dat houd je ook nog steeds het risico op korten. Of twee: de huidige opbouw wordt geïntegreerd in een van beide systemen. Dat moet een individuele deelnemer naar mijn idee dan zelf kunnen bepalen. Je laat namelijk je huidige zekerheid los. Die zet je over naar een systeem met weliswaar meer potentieel, maar ook met meer risico. Ik denk dat dit voor de publieke opinie nauwelijks uit te leggen is.”

Tussenfase

Driessen verwacht overigens dat pensioenfondsen uiteindelijk voor de meer individuele contractvorm zullen kiezen. Wereldwijd verschuift vrijwel alles naar een beschikbare premieregeling en in Nederland zijn alle regelingen buiten een fonds vrijwel allemaal DC. Driessen: “DB is met de huidige renteniveau haast niet te handhaven. Ik denk dat de voorgestelde keuzevarianten een soort tussenfase zijn. Uiteindelijk gaat dit leiden tot de individuele contractvorm, omdat die al dicht bij een beschikbare premieregeling ligt. Een aantal fondsen zal die keuze direct al maken, andere zullen vanuit de solidariteitsgedachte eerst nog beide vormen bieden.”

Ik zie een AOV-plicht voor zzp'ers hetzelfde als de zorgverzekeringen. Iedereen moet opgevangen worden

AOV-plicht

Het pensioenakkoord voorziet bovendien in een AOV-plicht voor zzp’ers. Driessen staat daarachter. “Ik zie dat hetzelfde als de zorgverzekeringen. Iedereen moet opgevangen worden. Als een zzp’er arbeidsongeschikt raakt, komt hij niet alleen zelf in de problemen, er moet vaak ook bijgesprongen worden uit de maatschappij. Ik denk dat er een basis-AOV komt in dezelfde lijn als de zorgverzekering.”

Verplicht basispensioen

Liefst had Driessen ook een pensioenplicht-light gezien voor zzp’ers, met een vorm van een basispensioen. “Dat heeft het in de onderhandelingen niet gehaald. Ook al wordt nu de drempel verlaagd voor zzp’ers om bij een pensioenfonds op te bouwen, ik denk dat de animo beperkt blijft. Ik verwacht dat vooral mensen er gebruik van maken die vanuit vaste dienst als zelfstandige verder gaan en pensioen bij hun fonds willen blijven opbouwen.”

Vijf tot acht jaar

Al met al noemt Driessen het akkoord dus broos. Er moet volgens hem nog veel duidelijker worden over de invulling. De uitwerking gaat twee jaar duren en de implementatie nog langer, schat hij in. “Voor we in de nieuwe situatie zijn, zijn we vijf tot acht jaar verder. De wereld blijft in die tijd veranderen. De vraag is hoe duurzaam dit akkoord dan blijkt”, besluit hij.

Reageer op dit artikel