nieuws

‘Flexibiliteit is prettig, maar hoogte van de uitkering bepaalt succes pensioenstelsel’

Pensioen 2320

De hoogte van de pensioenuitkering is voor zowel werknemers als zelfstandigen het belangrijkste aspect van ons pensioenstelsel. Blijft de hoogte van het pensioen achter, dan herstelt het vertrouwen in het pensioenstelsel niet. Keuzevrijheid, flexibiliteit en maatwerk compenseren een tegenvallende uitkering maar gedeeltelijk. Dat blijkt uit onderzoek van pensioendenktank Netspar.

‘Flexibiliteit is prettig, maar hoogte van de uitkering bepaalt succes pensioenstelsel’

In de Netspar-studie, die is uitgevoerd voordat er sprake was van een conceptpensioenakkoord, onderzocht Martin Olsthoorn (Sociaal en Cultureel Planbureau) of het vertrouwen in het pensioenstelsel terugkeert door keuzevrijheid, flexibiliteit en maatwerk aan te bieden. Dat blijkt het geval, maar de nadruk ligt op de hoogte van de uitkering.

Zowel werknemers als zelfstandigen vinden de hoogte van hun pensioenuitkering het belangrijkst. Daalt die dan daalt ook het vertrouwen in het pensioenstelsel. Keuzevrijheid en maatwerk kunnen een lagere uitkering maar deels compenseren. Aanpassingen in de flexibiliteit kunnen de legitimiteit van het stelsel weliswaar verhogen, maar minder dan de uitkering en voornamelijk bij zelfstandigen.

Vrijwillige aansluiting

Olsthoorn concludeert dat zelfstandigen meer waarde toekennen aan aanpassingen aan het stelsel naar meer keuzevrijheid en flexibiliteit dan werknemers. Zelfstandigen zeggen weinig te voelen voor een verplichte deelname aan de tweede pijler. Wel zijn ze positief over vrijwillige aansluiting onder voorwaarde van een persoonlijk pensioenvermogen.

Het vorige week gepresenteerde conceptpensioenakkoord voorziet niet in een pensioenplicht, maar wil het voor zzp’ers wel makkelijker maken om ook in de tweede pijler pensioen op te bouwen. Volgens de Netspar-studie zou de tweede pijler interessanter worden met de mogelijkheid tijdelijk geen premie af te dragen. Ook helpt het als een deel van het opgebouwde pensioen kan worden opgenomen. Ook willen zelfstandigen inspraak in hoe hun pensioen belegd wordt plus de mogelijkheid om hun pensioen over te dragen naar een andere instelling.

Rekening houden met zelfstandigen

Werknemers vinden vooral de hoogte van de uitkering belangrijk, maar hechten daarnaast aan individuele pensioenpotjes. Bovendien waarderen zij de mogelijkheid om eerder met pensioen te kunnen, ook al betekent dat een lagere uitkering.

Netspar concludeert dat de voorkeuren van zelfstandigen en werknemers in elkaars verlengde liggen. Hervormingen in de tweede pijler moeten rekening houden met de wensen van zelfstandigen, aldus het onderzoek.

Reageer op dit artikel