nieuws

FFP: ‘Neem financiële planning voor werknemers op in cao’

Pensioen 4144

De Federatie Financieel Planner roept werkgevers en vakbonden op om tijdens cao-onderhandelingen ook het aanbieden van financiële planning aan werknemers te bespreken. Een nieuw pensioenstelsel legt volgens de FFP meer gewicht op de zorgplicht van werkgevers.

FFP: ‘Neem financiële planning voor werknemers op in cao’

Omdat het pensioenstelsel persoonlijker en transparanter wordt, worden eigen financiële keuzes en afwegingen belangrijker. Zekerheid gaat daarbij overboord, aldus FFP. Dat betekent volgens de federatie dat werkgevers hun rol moeten oppakken door meer zekerheid te creëren voor hun medewerkers.

Secundaire arbeidsvoorwaarde

De fianncieel planners wijzen erop dat werkgevers een zorgplicht hebben om werknemers te helpen meer grip te krijgen op pensioenkeuzes en waar nodig maatregelen te treffen. Bedrijven zouden voorlichtingsbijeenkomsten en individuele begeleiding bij financiële planning van de medewerker als secundaire arbeidsvoorwaarde kunnen aanbieden, suggereert FFP.

“Het persoonlijke karakter van het nieuwe stelsel brengt met zich mee dat mensen zelf beslissingen moeten nemen die belangrijk zijn voor hun financiële toekomst”, zegt FFP-voorzitter Rob van den Aker (foto) daarover. “Met een goed financieel plan krijgen zij inzicht in de keuzes en afwegingen waarvoor ze komen te staan. Werkgevers kunnen hier een rol in vervullen door een vorm van financiële planning aan te bieden aan hun werknemers. Ik kan me voorstellen dat vakbonden dit onderwerp meenemen in de cao-onderhandelingen.”

Reageer op dit artikel