nieuws

Dekkingsgraden grote pensioenfondsen duiken onder de 100

Pensioen 5617

Pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT zijn eind mei fors door de grens van 100 procent gezakt. De belangrijkste reden is de dalende rente. Daardoor moeten de fondsen meer in kas hebben om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen. De waarde van die verplichtingen nam bij ABP toe tot 448 miljard euro. Daartegenover daalde het werkelijke vermogen met 5 miljard tot 430 miljard. De dekkingsgraad komt zo uit op 96,1 procent.

Dekkingsgraden grote pensioenfondsen duiken onder de 100

Zorg en Welzijn (PFZW) doet het niet veel beter met een dekkingsgraad van 96,3 procent. De metaalfondsen PMT en PME zakten tot respectievelijk 97,4 en 96,7 procent. Voor deze twee fondsen wordt korten op de pensioenen per 1 januari 2020 steeds realistischer. Bij het bereiken van een overeenkomst voor een nieuw pensioenstelsel stelden PMT en PME nog dat de kans op verlaging van de uitkering een stuk kleiner was geworden.

Korting

In het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat de fondsen voorlopig niet hoeven te korten als de beleidsdekkingsgraad (gemiddelde dekkingsgraad van 12 maanden) boven de 100 procent uitkomt. Met de huidige standen zou er wel weer gekort moeten worden. Die korting valt met het nieuwe akkoord wel flink lager uit dan wanneer de overeenkomst afgeketst was.

Reageer op dit artikel