nieuws

AZL ziet omzet in 2018 fors stijgen

Pensioen 908

AZL heeft in 2018 een flinke groei doorgemaakt, onder meer door de komst van twee nieuwe klanten. Door de komst van het Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (BPFL) en het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP) steeg het aantal deelnemers waarvoor AZL werkt naar bijna 1,5 miljoen.

AZL ziet omzet in 2018 fors stijgen

Daarnaast is de dienstverlening bij bestaande klanten vergroot door onder meer toename in aantal deelnemers. De omzetgroei over vorig jaar is uitgekomen op 24%, zo meldt AZL dat de pensioenadministratie, bestuursadvisering en het actuarieel en communicatieadvies verzorgt voor meer dan 50 pensioenfondsen met duizenden aangesloten werkgevers.

Financieel resultaat

De omzet is gestegen van € 45,3 miljoen in 2017 naar € 56,1 miljoen in 2018. De kosten stegen met 11% van € 47,8 naar € 53,2 miljoen.H et financiële resultaat kwam uit op € 2,8 miljoen als gevolg van de omzetstijging.

Reageer op dit artikel