nieuws

AFM geeft fout toe: Wft Pensioen toch niet verplicht bij aankoop pensioenuitkering

Pensioen 6063

Een adviseur met alleen Wft Vermogen hoeft voorlopig nog geen Wft Pensioen te halen om klanten te adviseren over de aankoop van een pensioenuitkering met kapitaal uit een tweedepijlerovereenkomst. De AFM communiceerde dat die eis vanaf 1 april in zou gaan, maar komt daar nu op terug vanwege ‘een technische omissie in de wijzigingswetgeving.’ Klokkenluider Dik van Velzen van opleider NIBE-SVV vindt de manier van rectificeren weinig overtuigend.

AFM geeft fout toe: Wft Pensioen toch niet verplicht bij aankoop pensioenuitkering

Waar ging het over? De wetgever wilde dat advies over aankoop van een pensioenuitkering alleen nog gegeven kon worden door een adviseur met Wft Pensioen. Daarop werd in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) het begrip ‘pensioen’ zodanig aangepast dat daar ook de aankoop van een vaste of variabele uitkering uit een kapitaalovereenkomst onder valt. De omschrijving van ‘vermogen’ bleef echter ongewijzigd. Een foutje waardoor een adviseur met enkel Wft Vermogen ook gewoon over de aankoop van pensioenuitkering mag blijven adviseren.

Voet bij stuk

Nadat Van Velzen de AFM op de fout gewezen had, hield de toezichthouder voet bij stuk. In een reactie stelde de AFM dat de opmerkingen van Van Velzen gingen over pensioen uit de derde pijler, terwijl de nieuwe wetgeving van toepassing was op tweedepijlerpensioenen. Maar ook daar maakte de AFM een fout. “Als een pensioenkapitaal eenmaal is uitgekeerd, is de tweede pijler niet meer relevant. Een klant die besluit om met dat kapitaal een lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar, doet dat in de derde pijler. Dat valt in de categorie Vermogen”, aldus Van Velzen.

Repareren

Dinsdag publiceerde de AFM de rectificatie en kondigde het aan dat het ministerie van Financiën de situatie gaat repareren. Per 1 januari 2020 moet een adviseur Vermogen dan alsnog over de Wft Pensioen beschikken voor advies over pensioenuitkeringen.

Weinig transparant

Van Velzen is niet erg onder de indruk van de wijze waarop de AFM de rectificatie heeft aangepakt. Hij vindt alleen het toevoegen van een alinea in het oude bericht van maart en dat vervolgens niet bovenaan plaatsen niet overtuigend. “Als een financiële dienstverlener het zou doen, zou de AFM dat vast als misleidend en weinig transparant beschouwen, maar voor een toezichthouder die staat voor ‘eerlijke en transparante financiële markten’ geldt natuurlijk een andere norm”, aldus Van Velzen.

Overigens heeft de AFM wel een twitterbericht aan de rectificatie gewijd en stuurde het een persbericht over de wijziging.

Reageer op dit artikel