nieuws

VCP: absolute zekerheid pensioen loslaten

Pensioen 2195

Het idee van absolute zekerheid bij pensioenopbouw moet worden losgelaten. Dat schrijft de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in zijn nieuwe voorstel voor een hervormd pensioenstelsel.

VCP: absolute zekerheid pensioen loslaten

In de plannen van de vakbond betalen werkgevers een stabiele premie, waardoor ze later niet voor extra verplichtingen komen te staan maar ook geen korting op die premies krijgen. Voor deelnemers aan het zogenoemde solidaire pensioencollectief wordt ieder jaar bepaald of pensioenen worden verhoogd of verlaagd.

Pensioenopbouw in 42 jaar

Met het nieuwe stelsel zou het mogelijk zijn dat iedereen in 42 jaar tijd een pensioen kan opbouwen van 80 procent van het middelloon. De VCP vindt, net als veel andere partijen, het huidige pernsioenstelsel onhoudbaar. Door strenge buffervereisten kunnen pensioenen al tijden niet worden geïndexeerd en dreigt voor sommige fondsen zelfs korting.

Pensioenakkoord

De onderhandelingen over een pensioenakkoord liepen eind vorig jaar stuk, omdat de standpunten van werkgevers, werknemers en kabinet te ver uiteenliepen. De partijen werden het niet eens over de snelheid waarmee de AOW-leeftijd moet stijgen en over de pensioenen voor zzp’ers.

Reageer op dit artikel