nieuws

Consument kan pensioenklacht niet altijd kwijt

Pensioen 1791

Een klacht indienen bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar is niet altijd eenvoudig. Dat constateert de nieuwe Ombudsman Pensioenen Henriëtte de Lange. Zij adviseert organisaties hun website kritisch onder de loep nemen om vast te stellen of de klachtenprocedure daarop gemakkelijk te vinden is. Ook raadt zij aan te onderzoeken of het indienen van een klacht laagdrempelig genoeg is.

Consument kan pensioenklacht niet altijd kwijt

De Ombudsman Pensioenen zocht op ruim 140 websites van pensioenfondsen, -verzekeraars en PPI’s naar de klachtenprocedure alsook naar een verwijzing naar de Ombudsman Pensioenen. Op 25 van de 140 websites blijkt niets te vinden over hoe een klacht kan worden ingediend. Als er wel een klachten/geschillenreglement is, staat dat op de pagina downloads.

Uitleg ontbreekt

Volgens de Ombudsman ontbreekt een uitleg van de klachtenprocedure vaak op de website zelf. Op de onderzochte websites is het op dertig daarvan voor deelnemers wel gemakkelijk om een klacht in te dienen en staat helder uitgelegd hoe dit traject verloopt.

Aan pensioenfondsen geeft de Ombudsman het advies aan klagers te melden dat zij hun klacht nog aan de Ombudsman Pensioenen of de rechter kunnen voorleggen als ze na het doorlopen van de klachtenprocedure van het pensioenfonds er niet zijn uitgekomen. Verder moeten in haar optiek problemen en ongenoegens van deelnemers veel sneller als klacht worden herkend en als zodanig worden behandeld.

Ouderdomspensioen

Henriëtte de Lange volgde in januari Piet Keizer op als Ombudsman Pensioenen. Het afgelopen jaar nam de ombudsman 446 klachten in behandeling en in 2017 waren dat er 514. Het grootste deel van de klachten gaat over ouderdomspensioen. De Ombudsman Pensioenen is onafhankelijk en behandelt klachten en geschillen over de uitvoering van pensioenreglementen. Het secretariaat is ondergebracht bij de SER.

 

Reageer op dit artikel