nieuws

Adfiz: Leg rekening inkomende waardeoverdracht niet bij werkgever

Pensioen 994

Brancheorganisatie Adfiz roept de Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie op om de kosten van inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen die zijn ontstaan door een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst niet in rekening te brengen bij de werkgever. Het is volgens Adfiz niet uitlegbaar dat de financiële risico’s bij werkgevers worden gelegd.

Adfiz: Leg rekening inkomende waardeoverdracht niet bij werkgever

Kleine pensioen die zijn ontstaan door een collectieve beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst kunnen onder de huidige wetgeving niet automatisch worden overgedragen. Pensioenuitvoerders willen hierin verandering brengen. Anders moeten zij tegen hoge administratiekosten die kleine pensioenen tot de pensioendatum blijven uitvoeren.

Overleg op ministerie

Over dit knelpunt vindt donderdag overleg plaats op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Stichting van de Arbeid, het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie stellen voor om bij uitgaande waardeoverdrachten geen kosten in rekening te brengen bij de werkgever. Adfiz noemt dat logisch, aangezien niet de werkgever hier baat bij heeft, maar de pensioenuitvoerder.

Lage rente

De brancheorganisatie wil echter ook dat dit voor inkomende waardeoverdracht gaat gelden. Daar nemen de Stichting van de Arbeid, het Verbond en de Pensioenfederatie een ander standpunt in. Volgens deze drie partijen zal van bijbetalingen niet of nauwelijks sprake zijn gelet op de huidige rentestand. Ook stellen ze dat het voor de ontvangende verzekeraar niet mogelijk is te achterhalen hoe het kleine pensioen is ontstaan.

Niet uit te leggen

Adfiz noemt het “niet uitlegbaar” dat werkgevers worden opgezadeld met kosten voor het vereenvoudigen van de administraties van pensioenuitvoerders. Dat de rente momenteel laag is, zegt volgens de branchevereniging niets over de financiële risico’s die werkgevers in de toekomst kunnen lopen. “Wat als de rentestanden tegen alle verwachtingen in toch stijgen”, vraagt Adfiz. De Stichting van de Arbeid, het Verbond en de Pensioenfederatie willen dan opnieuw met elkaar om tafel. Adfiz roept de partijen op dit vraagstuk morgen al op te lossen.

Reageer op dit artikel