nieuws

Verbond verwacht 400.000 kleine pensioenen niet samen te kunnen voegen

Pensioen 1473

Het Verbond van Verzekeraars heeft samen met de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid een lacune geconstateerd in de Wet waardeoverdracht klein pensioen. In een brief roepen de partijen minister Koolmees van Sociale Zaken op de wet aan te vullen, omdat in de huidige situatie zo’n 400.000 kleine pensioenen bij verzekeraars niet samengevoegd kunnen worden. Het gaat vooral om gevallen waarin het kleine pensioen is ontstaan door een collectieve overstap naar een andere pensioenuitvoerder.

Verbond verwacht 400.000 kleine pensioenen niet samen te kunnen voegen

De Nederlandsche Bank geeft alleen toestemming voor de automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen (< € 484 bruto p.j.) als aangetoond kan worden dat het ontstaan een individuele oorzaak heeft, bijvoorbeeld een wisseling van baan. Als een werkgever echter een overeenkomst sluit met een andere pensioenuitvoerder en de werknemers zien af van een collectieve waardeoverdracht naar de nieuwe partij, dan blijven de aanspraken achter bij de oude uitvoerder. Inclusief kleine pensioenen. 

Niet geregistreerd

Bovendien zijn er pensioenuitvoerders die in het verleden niet geregistreerd hebben of een slapend klein pensioen is ontstaat door een individuele of collectieve oorzaak. De opstellers van de brief schatten dat er op deze manieren ongeveer 400.000 kleine pensioenen niet automatisch overdraagbaar zijn. Dat is ongeveer eenderde deel van alle kleine pensioenen bij de verzekeraars. Door het toenemend aantal wisselingen van van pensioenuitvoerder verwachten ze dat dit aantal alleen maar zal toenemen.

Opschoning

het Verbond en de andere partijen roepen Koolmees op om de automatische waardeoverdracht voor alle kleine pensioenen toe te staan, ongeacht de manier waarop ze tot stand kwamen. De aanvulling zou volgens hen per 1 januari 2020 in moeten gaan, dat is de datum waarop de automatische opschoning van kleine pensioenen van start gaat.

Reageer op dit artikel