nieuws

PFZW doet eerste investering vanuit nieuwe duurzaamheidsstrategie

Pensioen 744

Pensioenfonds Zorg en Welzijn heeft een minderheidsbelang genomen in het Nederlandse bedrijf SCW Systems. Een onderneming die organische afvalstromen omzet in duurzame energie. De investering van het pensioenfonds is de eerste die het doet vanuit een nieuwe duurzaamheidsstrategie waarvoor de komende jaren 500 miljoen euro beschikbaar is. Het private equity-programma steekt geld in bedrijven die oplossingen bieden op de thema’s klimaat, waterschaarste, voedselzekerheid en zorg.

PFZW doet eerste investering vanuit nieuwe duurzaamheidsstrategie

SCW kan reststromen zoals rioolslib, agrarische biomassa en bijvoorbeeld gft omzetten in duurzame energie. De omzetting vindt plaats onder een temperatuur van tenminste 375 graden en onder een druk van tenminste 221 bar. Ter vergelijking: de druk in een gewone fietsband is ongeveer 2,5 bar. Het resultaat van de conversie is groen gas (methaan) en groen waterstof. Volgens het persbericht kan het gas zonder afzetbeperkingen geïnjecteerd worden in het hogedrukleidingnetwerk van Gasunie.

Exportproduct

“Deze nieuwe technologie verdient een vaste plek in de Nederlandse energieproductie”, zegt PFZW-directeur Peter Borgdorff. “Ze laat zien dat we binnen de bestaande economie met relatief weinig ingrepen in de infrastructuur kunnen verduurzamen. Bovendien is het een veelbelovend exportproduct. Pensioenfonds Zorg en Welzijn financiert dit soort klimaatoplossingen graag: het draagt bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers en aan een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties.’’ De uitvoering van de investeringen in de duurzame thema’s is in handen van pensioenuitvoerder PGGM.

Reageer op dit artikel