nieuws

Pensioenfederatie: Kans op pensioenverlagingen neemt verder toe

Pensioen 1384

Vier van de vijf grote bedrijfstakpensioenfondsen houden steeds nadrukkelijker rekening met de noodzaak om de pensioenen in 2020 of 2021 te moeten verlagen. Dat blijkt uit de kwartaalberichten die deze fondsen kort voor Pasen hebben gepubliceerd.

Pensioenfederatie: Kans op pensioenverlagingen neemt verder toe

Om verlagingen te voorkomen moeten de dekkingsgraden eind dit jaar of eind volgend jaar 104,2% zijn. In het eerste kwartaal van dit jaar is de achterstand op dat minimumniveau gegroeid, constateert de Pensioenfederatie. Volgens de koepel van Nederlandse pensioenfondsen waren de beleggingsrendementen in het eerste kwartaal van dit jaar zeer positief. Het effect hiervan werd echter goeddeels tenietgedaan door de verder gedaalde rente.

Niet uit te leggen

De pensioenfondsen vinden dat het niet meer is uit te leggen aan hun deelnemers en gepensioneerden dat in een tijd van economische voorspoed de pensioenen al jarenlang niet meer worden geïndexeerd en wellicht zelfs moeten worden verlaagd. De Pensioenfederatie dringt er daarom op aan dat er alsnog snel een pensioenakkoord wordt gesloten. Dat akkoord moet leiden tot een stelsel dat beter uitlegbaar is en daardoor positief kan uitwerken op het vertrouwen van jong en oud in dat stelsel, aldus de fondsen.

Vorige week zeiden de voorzitters van metaalfondsen PMT en PME al dat ze pensioenkortingen onverantwoord vinden.

Reageer op dit artikel