nieuws

Koolmees onderneemt geen actie op conclusies Eerlijk Pensioenlabel

Pensioen 1772

Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees laat de conclusies van het Eerlijk Pensioenlabel voorlopig voor wat ze zijn. In antwoord op Kamervragen zegt Koolmees dat de afspraken in het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen voor pensioenfondsen (IMVB) dezelfde doelen nastreeft als het Eerlijk Pensioenlabel. Hij ziet daarom vooralsnog geen aanleiding voor aanvullende gesprekken met de sector.

Koolmees onderneemt geen actie op conclusies Eerlijk Pensioenlabel

GroenLinks vroeg naar aanleiding van de resultaten opheldering van Koolmees. De minister benadrukt dat het IMVB echter pas in december 2018 ondertekend werd. Volgens afspraak hebben zij uiterlijk twee jaar om hun beleggingsbeleid in lijn te brengen met de afspraken.”Een onafhankelijke monitoringscommissie en de stuurgroep van het convenant (waar de overheid deel van uit maakt) zien toe op de naleving van de afspraken en kunnen partijen aanspreken wanneer onvoldoende voortgang wordt geboekt”, schrijft de minister.

Onvoldoendes

Het Eerlijk Pensioenlabel was vorige maand uitermate kritisch over het beleggingsbeleid van tien grote Nederlandse pensioenfondsen. Het nieuwe initiatief van Milieudefensie, PAX en Oxfam Novib gaf 7 voldoendes en 143 onvoldoendes op thema’s als klimaat, mensenrechten en dierenwelzijn. Pensioenfonds ABP was meteen al kritisch op de uitkomsten. “Wij publiceren doorgaans alleen het beleid op hoofdlijnen en principes, niet op de onderliggende criteria. De onderzoekers nemen vervolgens aan dat deze criteria niet bestaan”, zei een woordvoerder in de Volkskrant.

Reageer op dit artikel