nieuws

CBS: Pensioen van vrouwen veel minder hoog dan mannen

Pensioen 1073

De lagere arbeidsparticipatie vertaalt zich stevig door in de pensioenaanspraken van vrouwen. Volgens het CBS bedraagt het verschil met mannen op de pensioenleeftijd bijna 50 procent. Mannen bereiken gemiddeld een levenslang pensioen van 13.700 euro per jaar. Vrouwen komen tot 9.200 euro. In de leeftijdscategorie 25-30 jaar is het verschil nog maar klein. Omdat vrouwen vaker in deeltijd werken, blijft hun opbouw achter.

CBS: Pensioen van vrouwen veel minder hoog dan mannen

In de vooruitzichten op de pensioenaanspraken van het CBS is duidelijk te zien hoe het inkomen van werknemers toeneemt. Jongeren hebben over het algemeen een lager te bereiken pensioenbedrag dan ouderen, omdat de prognose gemaakt wordt op gelijkblijvende salarissen. Bij vrouwen geldt dat echter niet. De groep 45- tot 50-jarigen heeft juist een lager vooruitzicht dan jongere vrouwen.

Deeltijd

“Dit hangt samen met de arbeidsparticipatie. Die is bij vrouwen over het algemeen lager dan bij mannen; vrouwen werken minder vaak dan mannen en vaker in deeltijd. Bij 55-plussers is het verschil tussen mannen en vrouwen in arbeidsparticipatie het grootst”, schrijft het CBS. Vrouwen van 35 tot en met 40 jaar hebben het hoogste pensioenvooruitzicht, daarna loopt het af.

Reageer op dit artikel