nieuws

‘Adviseur Vermogen mag nog steeds adviseren over pensioenkapitaal’

Pensioen 4324

De AFM stuurde onlangs een waarschuwing naar adviseurs dat per 1 april het Wft-diploma Pensioen vereist is voor advies over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering. Daarvoor was ook Wft Vermogen afdoende. Volgens Dik van Velzen van NIBE-SVV maakt de wetgever echter een fout. De omschrijving van het begrip Pensioen in het BGfo is wel aangepast, maar bij het begrip Vermogen veranderde niets. Daardoor mogen adviseurs met het diploma Adviseur Vermogen volgens hem ook na 1 april nog steeds precies hetzelfde als voor 1 april.

‘Adviseur Vermogen mag nog steeds adviseren over pensioenkapitaal’

Van Velzen schreef er een blog over op de website van het opleidingsinstituut. “In het BGfo is vanaf 1 april de omschrijving van ‘pensioen’ zo gewijzigd dat ook ‘de aankoop van een variabele of vaste uitkering uit een kapitaalovereenkomst’ daaronder valt. Die wijziging is dus niet nodig, juist omdat een Adviseur Pensioen altijd ook Adviseur Vermogen is. Dus daarover mocht hij toch al adviseren. Wat misgaat: de omschrijving van ‘vermogen’ blijft ongewijzigd. Dus mag de Adviseur Vermogen ook ná 1 april 2019, nog steeds, adviseren over de ‘aankoop van een variabele of vaste uitkering uit een kapitaalovereenkomst”, zegt Van Velzen die eraan toevoegt dat de waarschuwing van de AFM dus onjuist was.

AFM

Volgens een woordvoerder van de AFM is er geen fout gemaakt. “Het lijkt erop dat Dik van Velzen in zijn blog doelt op de derde pijler pensioen. Voor de tweede pijler moet een adviseur dus per 1 april 2019 het diploma Pensioen hebben. Voor de derde pijler pensioen is nog steeds het diploma Vermogen afdoende. In het BGfo is bij de definitie ‘Pensioen’ ook het advies over aankoop van een variabele of vaste uitkering uit een kapitaalovereenkomst opgenomen. Hierbij wordt verwezen naar artikel 1 van de Pensioenwet waardoor het hier gaat om tweede pijler pensioen.”

Niet relevant

Maar volgens Van Velzen heeft de AFM het nog steeds niet helemaal begrepen. “Als een pensioenkapitaal eenmaal is uitgekeerd, is de tweede pijler niet meer relevant. Een klant die besluit om met dat kapitaal een lijfrente aan te kopen bij een verzekeraar, doet dat in de derde pijler. Dat valt in de categorie Vermogen. De simpelste manier waarop ik het kan uitleggen: het was de bedoeling van de wetgever om de adviesbevoegdheid van de adviseur Vermogen in te perken. Dat is niet gebeurd.” Van Velzen verwacht overigens dat de fout wel aangepast wordt.

Reageer op dit artikel