nieuws

Zestigplusser zet zorgen over pensioen niet om in actie

Pensioen 4283

Twee van de drie Nederlanders en zelfs driekwart van de 60-plussers maken zich zorgen over hun pensioen. Die zorg wordt echter niet omgezet in actie, concludeert Zwitserleven na onderzoek. Ze weten er te weinig van en vinden pensioen te ingewikkeld.

Zestigplusser zet zorgen over pensioen niet om in actie

Zwitserleven liet onderzoeksbureau PanelWizard onderzoek doen naar de mate van pensioeninzicht bij Nederlanders in het kader van de lancering van de persoonlijke online omgeving MijnZwitserleven. Daaruit blijkt dat 66% van de Nederlanders bezorgd is over zijn toekomstige pensioeninkomen. Onder de 60-plussers is dat percentage zelf 74%. Tegelijk zegt 18% van alle Nederlanders volledig op de hoogte te zijn van zijn of haar financiële situatie op de pensioendatum. Een fractie meer mensen (19%) zegt aan te geven wel te weten hoe hoog het pensioeninkomen is. Hoog opgeleiden maken zich het minste zorgen om het pensioen, al is het percentage met pensioenzorgen in die groep nog altijd 59%.

Meerderheid vult niet aan

De kennis schiet tekort, maar 88% geeft aan wel te weten waar ze de benodigde informatie kunnen vinden. 82% vindt de eigen pensioenopbouw ingewikkeld en 42% weet niet hoe het eigen pensioen aangevuld kan worden. Mede daardoor heeft 61% geen maatregelen getroffen om het eigen pensioen aan te vullen. Een op de drie werknemers weet niet of het eigen pensioen de mogelijkheid biedt om eerder te stoppen met werken. Onder de 30-minners is de helft daar niet van op de hoogte.

Helft wil extra geld in pensioen steken

Hans Visser, pensioendirecteur bij Zwitserleven, ziet in de onderzoeksresultaten de bevestiging van de noodzaak om inzicht te krijgen: “Ons onderzoek toont aan dat er behoefte is aan meer inzicht. En dat Nederlanders (50%) bereid zijn om zelf extra geld opzij te zetten om eerder met pensioen te gaan.”

Reageer op dit artikel