nieuws

Pensioenfondsen Houthandel en Meubel gaan samen

Pensioen 1195

Het Pensioenfonds Houthandel houdt op te bestaan. Het fonds wil per 1 januari 2020 samengaan met het Pensioenfonds Meubel. Schaalvergroting is nodig om de pensioenen betaalbaar te houden.

Pensioenfondsen Houthandel en Meubel gaan samen

De pensioenfondsen voor de houthandel en de meubelindustrie kondigen de fusie vandaag aan. De Nederlandsche Bank moet nog goedkeuring verlenen. Als dat gebeurt ontstaat er een pensioenfonds met ongeveer 57.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim 4 miljard euro.

De opgebouwde pensioenaanspraken van actieve en gewezen deelnemers en van gepensioneerden van Pensioenfonds Houthandel worden via collectieve waardeoverdracht overgeheveld naar Pensioenfonds Meubel. Na de overdracht wordt Pensioenfonds Houthandel geliquideerd.

Eén regeling met variabelen

Het nieuwe fusiefonds gaat één pensioenregeling uitvoeren, maar wel met een aantal variabelen voor de verschillende sectoren. De branches die bij het fonds zijn aangesloten kunnen zelf keuzes maken over bijvoorbeeld de hoogte van de franchise, het maximum premiepercentage en het opbouwpercentage.

Reageer op dit artikel