nieuws

Koolmees onderzoekt uitvoering motie-Omtzigt

Pensioen 7869

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat nader onderzoek doen hoe de motie-Omtzigt kan worden uitgevoerd. De onlangs door de Tweede Kamer aangenomen motie betreft de wens tot juridische afdwingbaarheid van het Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Koolmees onderzoekt uitvoering motie-Omtzigt

De minister heeft schriftelijk gereageerd op de vraag van Tweede Kamerlid Evert Jan Slootweg (CDA) tijdens een Kamerdebat op 12 maart, waarin hij vroeg hoe de motie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wordt uitgevoerd, opdat pensioendeelnemers afdwingbare rechten kunnen ontlenen aan UPO’s en jaarafschriften van een pensioenfonds.

ABP vordert 3 miljoen terug

Aanleiding voor het indienen van de motie is een bericht dat ABP € 3 miljoen aan te veel uitgekeerd pensioen terugvordert bij 700 deelnemers. Uit het jaarlijkse UPO was niet gebleken dat zij onterecht pensioen ontvingen. Koolmees geeft in zijn reactie aan dat het kunnen uitvoeren van de motie een grondige analyse vergt, omdat er diverse juridische en uitvoeringstechnische aspecten mee samenhangen. Tevens wil hij bij de uitvoering de evaluatie van de Wet Pensioencommunicatie betrekken. “Die evaluatie loopt nu en zal volgens planning de tweede helft van dit jaar worden afgerond”, aldus de minister.

Recht op duidelijkheid

De minister zegt begrip te hebben voor het standpunt van de Kamer. “Geen pensioengerechtigde krijgt tenslotte graag te horen dat zijn of haar uitkering niet klopt. En zeker ook niet dat de pensioenuitvoerder het te veel uitbetaalde pensioen zal terugvorderen. Elke deelnemer heeft wat mij betreft natuurlijk recht op duidelijkheid en zo veel mogelijk zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering.”

Pensioenreglement is leidend

In zijn schrijven benadrukt de minister dat het pensioenreglement leidend is en niet het UPO. “Uit dat leidende principe volgt dat de pensioenuitvoerder wettelijk gehouden is het pensioenreglement uit te voeren, en niet meer aanspraken op pensioen kan toekennen dan bepaald in dat reglement. Wat een pensioenuitvoerder aan één deelnemer te veel uitkeert moet de pensioenuitvoerder omwille van hetzelfde principe in beginsel terug mogen vorderen, ten gunste van de andere deelnemers en pensioengerechtigden die de uitvoerder anders zou duperen.”

Informatie moet correct zijn

Daarnaast vindt de minister dat informatie aan de deelnemer ‘correct’ moet zijn te zijn.“Deze norm verplicht pensioenuitvoerders erin te voorzien dat al hun informatie juist is, in verhouding tot het pensioenreglement. Ik wil uitzoeken of deze norm de ontvanger van informatie over zijn of haar pensioen afdoende beschermt en, zo niet, waarom niet.”

Reageer op dit artikel