nieuws

Alleen oudere pensioendeelnemer gevoelig voor maatwerk in informatie

Pensioen 1127

Pensioeninformatie die meer is toegesneden op de persoonlijke situatie helpt werknemers niet erg om zelf ook op zoek te gaan naar relevante informatie. Dat effect doet zich alleen bij 55-plussers voor, stelt Netspar na onderzoek

Alleen oudere pensioendeelnemer gevoelig voor maatwerk in informatie

Om consumenten te helpen in het oerwoud van pensioeninformatie, onderzocht Netspar of het aanpassen van de structuur van pensioeninformatie aan de leeftijd van deelnemers effect heeft op hun gedrag.

Drie versies van pensioeninformatie

Netspar deed een experiment bij 8.563 nieuwe deelnemers aan een werknemerspensioenregeling van pensioenverzekeraar ASR.
Er werden drie leeftijdscategorieën benoemd: jonge deelnemers (tot 35 jaar), deelnemers van middelbare leeftijd (35 tot 55 jaar) en oudere deelnemers (55+). Voor deze groepen werden eigen versies van pensioeninformatie gemaakt, naast de al bestaande generieke versie. Daarbij is het uitgangspunt dat jonge deelnemers het belangrijk vinden te weten hoe hun pensioen geregeld is. Oudere deelnemers en deelnemers van middelbare leeftijd zouden geïnformeerd willen worden over de keuzes die zij hebben binnen hun pensioenregeling en of ze op koers liggen met sparen voor hun oude dag. Iedereen kreeg een uitnodiging om in te loggen op hun digitale persoonlijke pensioenomgeving.

Geen significante verschillen

Netspar bekeek de tijd die in de digitale pensioenomgeving besteed en het klikgedrag op relevante pensioeninformatie. “Wat betreft de tijd besteed in de digitale pensioenomgeving konden wij geen significante verschillen aantonen tussen de handelingen van deelnemers met generieke pensioeninformatie en die met informatie op maat.” Maatwerk in de navigatiestructuur van pensioencommunicatie slaagt er wel in om jonge deelnemers af te leiden van (nog) niet relevante informatie, aldus de onderzoekers. “Maar het slaagt er echter niet in om hen te motiveren om op relevante informatie te klikken.” Die bevindingen gelden ook voor deelnemers van middelbare leeftijd. “Voor oudere deelnemers had maatwerk het beoogde effect: zij klikten op relevante informatie en niet op niet-relevante informatie.”

Reageer op dit artikel