nieuws

Reacties op pensioenplannen Koolmees verdeeld

Pensioen 11211

Er is zowel kritiek op als lof voor minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken om de impasse rond de hervorming van de pensioenen te doorbreken. Vakbonden en ouderenorganisaties vinden zijn plannen kansloos, de werkgevers zijn positief over de stappen die de bewindsman zet.

Reacties op pensioenplannen Koolmees verdeeld

Vrijdag kwam Koolmees met een tienpuntenplan voor nieuw pensioenstelsel. Hij wil niet langer wachten op een voorstel van de onderhandelende partijen en staat open voor suggesties van sociale partners, toezichthouders en pensioenfondsen.

Gepensioneerden

Gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG zeggen niets te zien in de plannen van Koolmees om de impasse rond de hervorming van de pensioenen te doorbreken. De organisaties vinden dat het in november geklapte overleg tussen vakbonden, werkgevers en kabinet over de pensioenen alleen weer op gang kan komen als twee dingen eerst goed geregeld worden: voorkoming van de dreigende pensioenkorting voor miljoenen Nederlanders en verruiming van de mogelijkheden tot indexatie, oftewel verhoging van de pensioenen. Koolmees wil juist geen noodmaatregelen nemen in verband met de dreigende kortingen.

Vakbonden

De vakbonden zijn zwaar teleurgesteld over de poging van Koolmees om de impasse rond de hervorming van de pensioenen te doorbreken. FNV, CNV en VCP klagen dat de bewindsman geen oog heeft voor de dreigende pensioenkortingen voor miljoenen mensen.

“Ook nu het economisch goed gaat, wil dit kabinet nog steeds geen geld uittrekken om deze grote maatschappelijke problemen aan te pakken”, aldus vicevoorzitter Tuur Elzinga van FNV. “Sterker nog, het kabinet bezuinigt sinds de afgelopen crisis elk jaar meer op de AOW.”

In Den Haag is besloten om de koppeling tussen de levensverwachting en de AOW te onderzoeken. De bonden hameren echter op een bevriezing van de AOW-leeftijd.

Ondertussen begint het kabinet al wel met de verbouwing van het huidige pensioensysteem. Ook daar zijn de bonden niet blij mee. “Minister Koolmees zit nu volstrekt op een dwaalspoor met zijn plan om terug te willen naar de individuele pensioenpotjes uit het regeerakkoord”, aldus CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

Pensioen elk jaar verder uitgehold

Koolmees noemde die reactie van de bonden in televisieprogramma Buitenhof ‘heftig’ en ‘niet terecht’. Hij zei wel degelijk begrip te hebben voor alle zorgen en hoopt ook dat het overleg over het nieuwe stelsel kan worden hervat.

Ook seniorenorganisatie ANBO liet zich kritisch uit over de pensioenplannen die de minister presenteerde. “Want het pensioen van gepensioneerden én werknemers wordt elk jaar verder uitgehold”, aldus bestuurder Liane den Haan.

Volgens de ANBO schuift Koolmees de hete aardappel van de te snel stijgende AOW-leeftijd door naar een onderzoek. “Als het kabinet echt iets had gewild, dan had hij hier toch een gebaar kunnen maken. Mijn indruk is dat de minister de druk op de polder groot wil houden.”

Voor ANBO is het ‘totaal onaanvaardbaar’dat de minister pensioenen wil korten zelfs als de dekkingsgraad boven de 100 procent uitkomt en er ‘dus genoeg geld in kas is’. “Ik begrijp dat de minister de druk erop wil houden, maar ik zou zeggen: kijk uit dat je niet in je eigen voet schiet!”

Werkgevers positief

Werkgeversorganisaties vinden dat Koolmees juist ‘goede stappen’ zet om het Nederlandse pensioenstelsel te versterken. Ze hopen daarbij dat de vakbonden snel weer aanschuiven bij het pensioenoverleg met kabinet en werkgevers.

“De pensioenproblemen worden steeds groter. Het is essentieel om nu door te pakken met de brief van Koolmees als belangrijke eerste stap hierbij”, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een gezamenlijke reactie.

Volgens de werkgeversorganisaties is het positief dat het kabinet kijkt naar mogelijkheden om de verbeterde premieregeling toegankelijker te maken en het pensioenstelsel aantrekkelijker te maken door minder herverdeling tussen leeftijdsgroepen.

De werkgevers vinden het daarnaast zeer belangrijk dat er alsnog een pensioenakkoord komt. ,,Als dat niet gebeurt lopen ongeveer 10 miljoen werkenden en gepensioneerden het risico dat hun pensioen moet worden verlaagd. Hier ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij sociale partners.”

Er samen uitkomen

Hoewel het kabinet zonder werkgevers en vakbonden met de hervorming van het pensioenstelsel begint, is het nog steeds de bedoeling met zijn drieën tot een akkoord te komen. “Het zou heel goed zijn als we er samen uitkomen”, vindt premier Mark Rutte.

Het is heel lastig en ingewikkeld om het stelsel te hervormen zonder de sociale partners, aldus Rutte. Pensioenen zijn eigenlijk een zaak tussen werkgevers en werknemers.

Het kabinet komt nu met zijn voorstellen om geen tijd te verspillen als de betrokken partijen weer om tafel gaan zitten, zei de premier. Je kunt het parallel laten lopen zodat, als je eruit komt, je plannen snel kunt omzetten in wetgeving, vindt de premier.

Reageer op dit artikel