nieuws

Nederland zegt nee tegen Europees pensioenproduct dat er waarschijnlijk wel gaat komen

Pensioen 3895

Het Nederlandse kabinet zal komende woensdag niet instemmen met een akkoord over het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP). In de onderhandelingen hierover haalde minister Hoekstra van Financiën wel enkele garanties binnen. De bewindsman en een Kamermeerderheid zien echter nog steeds geen meerwaarde in dit pensioenproduct binnen de derde pijler.

Nederland zegt nee tegen Europees pensioenproduct dat er waarschijnlijk wel gaat komen

Het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) moet voor meer uniformiteit zorgen in het derdepijlerpensioen. Nu bestaan nog grote verschillen tussen lidstaten. Ook schept de Europese Commissie met dit voorstel nieuwe mogelijkheden voor instellingen die een pensioenvoorziening over grenzen willen aanbieden.

Interessant voor zzp’ers

Het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Premie Pensioen Instellingen zien wel heil in het PEPP. Zo’n Europees pensioenproduct biedt volgens hen nieuwe mogelijkheden voor individuele pensioenopbouw, vooral in landen met een minder goed ontwikkeld pensioenstelsel. Volgens de Nederlandse Europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66) is in ons land het PEPP vooral interessant voor zzp’ers die nu nog niets geregeld hebben voor hun pensioen.

Verplichtstelling bpf’s

Het Nederlandse kabinet en een Kamermeerderheid zijn echter niet zo enthousiast over een Europees pensioenproduct. De Kamer gaf minister Hoekstra eerder al opdracht om te zorgen dat het PEPP geen invloed zal hebben op de verplichtstelling van bedrijfstakpensioenfondsen (bpf’s). In het voorstel is een zogenaamde lidstaatoptie opgenomen. Die houdt in dat pensioeninstellingen alleen een PEPP mogen aanbieden als dat op grond van nationale wet- en regelgeving is geoorloofd. In Nederland is dat voor bpf’s niet toegestaan.

De PEPP-verordening vormt hiermee geen risico voor de huidige verplichtstelling, schrijft minister Hoekstra deze week aan de Tweede Kamer. In dezelfde brief deelt hij mede dat Nederland ook succesvol heeft gelobbyd over de fiscale context van het PEPP. In het voorstel staan geen fiscale bepalingen. Dat betekent dat spaarders met een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct alleen belastingvoordeel genieten als dat past binnen het bestaande fiscale stelsel van de lidstaat.

Europese toezichthouder

Aan twee andere wensen van Nederland komt het PEPP-voorstel niet tegemoet. De Europese toezichthouder EIOPA krijgt een grotere rol dan minister Hoekstra had gewild. De waakhond mag bijvoorbeeld tijdelijk een PEPP-product verbieden. Ook biedt het voorstel aan de Europese autoriteiten de vrijheid op EU-niveau nog nadere (technische) bepalingen voor het pensioenproduct vast te stellen.

Geen meerwaarde

Hoekstra liet dinsdag al aan de Kamer weten voor de Nederlandse pensioenmarkt geen meerwaarde te zien in een PEPP. Nederland zal daarom aanstaande woensdag niet instemmen met het onderhandelaarsakkoord, bevestigde hij donderdag nogmaals na Kamervragen van acht partijen. Tot afstel leidt dat waarschijnlijk niet, aldus de bewindsman. Hoekstra verwacht dat een ruime meerderheid van de andere lidstaten het onderhandelaarsakkoord steunt.

Reageer op dit artikel