nieuws

‘Koolmees brengt sloopkogel in stelling om pensioenstelsel aan te pakken’

Pensioen 3832

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben een gezamenlijke brief aan de vaste Kamercommissie SZW gestuurd om hun boosheid te uiten over de stappen van minister Koolmees. Er vallen harde woorden in de brief. Volgens de bonden lijkt de minister doelbewust op pensioenkortingen aan te sturen om de sociale partners ‘in een inferieur contract te chanteren.’ De bonden vinden het schandelijk hoe er met pensioendeelnemers wordt omgegaan.

‘Koolmees brengt sloopkogel in stelling om pensioenstelsel aan te pakken’

Het stuit de samenwerkende vakorganisaties bijvoorbeeld tegen de borst dat er nog niets geregeld is voor werknemers die zwaar lichamelijke arbeid verrichten of werken in ploegendiensten. “Zij halen nu al nauwelijks gezond hun pensioen en zien de AOW-leeftijd steeds verder stijgen. En als de bonden in sectoren, bedrijven en instellingen voor deze groepen afspraken willen maken over eerder stoppen, dan wordt het grootste deel daarvan afgepakt door de belastingdienst in de vorm van een RVU-boete.”

Sloopkogel

Volgens de die partijen brengt Koolmees een sloopkogel in stelling om hervorming te forceren. “Er komt géén beter nieuw pensioencontract met de doelstelling van een goed pensioen en een beter indexatieperspectief, maar wel dwingt hij pensioenfondsen in de richting van individuele potjes. Hierbij wordt solidariteit tussen generaties verbroken. Daarnaast schaft hij in één klap de doorsnee opbouw af, maar verzuimt hij om hier compensatie voor te bieden”, schrijven de bonden.

Prachtig pakket

Een ander grief is de wijze waarop het kabinet het afketsen van een pensioenakkoord in november heeft willen framen. Volgens de vakbonden lag er nog lang geen ‘prachtig pakket.’ Het kabinet gaat er volgens hen aan voorbij dat er nog helemaal geen harde toezeggingen gedaan werden. “Incidentele toezeggingen voor een minder snelle stijging van de AOW op korte termijn en een beperkte aanpassing van de RVU-boete zijn volstrekt onvoldoende. […] Het pakket dat in november op tafel lag was onvoldoende, maar wordt nu vervangen door een pakket dat nog veel verder tekortschiet.”

De bonden kondigen aan om de komende zes weken verschillende acties te zullen voeren, met als hoogtepunt een landelijke actiedag op 18 maart.

Reageer op dit artikel