nieuws

Econoom: eerder met pensioen kan toch bij zwaar beroep

Pensioen 4537

Mensen met een zwaar beroep kunnen veel eerder met pensioen dan aanvankelijk was gedacht. Econoom Sander Muns stelt in het vakblad ESB dat het kabinet bij eerdere berekeningen is uitgegaan van een vervroegingsduur van vier maanden bij een flexibele AOW-leeftijd. Dat moet echter drie jaar zijn.

Econoom: eerder met pensioen kan toch bij zwaar beroep

De kabinetberekeningen gingen uit van vier aannames. Echter is hierbij uitgegaan van verkeerde cijfers en tabellen, aldus de econoom. SEO Economisch Instituut nam de aannames nader onder de loep genomen en kwam tot heel andere conclusies. “Het grootste verschil ontstaat door rekening te houden met een lagere bijstandsnorm in de toekomst”, aldus Muns in het vakblad.

Vroegpensioenregelingen

Sinds 2013 is de AOW-leeftijd stapsgewijs gestegen. Op dit moment ligt deze op 66 jaar en 4 maanden en het is de bedoeling dat die in 2021 uitkomt op 67 jaar. Vanaf 2022 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting.  In 2022, 2023 en 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Tevens zijn sinds 2013 vroegpensioenregelingen afgebouwd.

Niet volhouden

Al langer wordt nagedacht of er mogelijkheden zijn om mensen in zware beroepen en met lage inkomens eerder met pensioen te laten gaan.Achterliggende gedachte is dat deze groepen relatief vaak hun werkzaamheden niet volhouden tot ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en daardoor terechtkomen in een uitkeringssituatie.

Reageer op dit artikel