nieuws

APG helpt woningcorporaties aan kapitaal op nieuw online platform

Pensioen 562

Woningcorporaties kunnen zonder tussenkomst van banken langetermijnleningen krijgen via het nieuwe, onafhankelijke platform LIST Amsterdam. Het platform verbindt de corporaties direct met institutionele beleggers in Nederland.

APG helpt woningcorporaties aan kapitaal op nieuw online platform

Pensioenuitvoerder APG heeft samen met een aantal woningcorporaties LIST Amsterdam benaderd om het platform op te zetten. Bij woningcorporaties bestaat een grote behoefte aan alternatieve aanbieders van kapitaal. Tegelijk hebben beleggers zoals APG interesse om langlopende leningen te verstrekken, omdat die een stabiel rendement opleveren.

Pensioenfondsen

Bovendien past het in de ambitie van ABP en andere pensioenfondsklanten van APG om waar mogelijk meer in Nederland te beleggen. APG doet de beleggingen via het platform namens de pensioenfondsen ABP, bpfBOUW, het pensioenfonds voor de woningcorporaties SPW en het eigen personeelspensioenfonds PPF APG. Inmiddels is de eerste lening aan een woningcorporatie succesvol verstrekt en is de volgende gepland.

De komende jaren bouwen woningcorporaties tienduizenden nieuwe sociale woningen. Ook moeten ruim twee miljoen woningen verduurzaamd worden. Dit vergt tot 2050 een extra financiering in duurzame leningen van circa € 100 miljard.

Onderhandse leningen

Met LIST Amsterdam komen vraag en aanbod van ‘onderhandse’ leningen aan woningcorporaties bij elkaar. Het verstrekken van leningen wordt daardoor eenvoudiger en dat zorgt bovendien voor lagere beleggingskosten. Tegelijk worden de leningen ook voor woningcorporaties goedkoper.

Reageer op dit artikel